Віртуальний методичний кабінет

Про методичну роботу в СДНЗ

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист дошкільного навчального закладу.

Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", інших нормативно-правових актів.

Мета, основні принципи діяльності та функції методичного кабінету дошкільного навчального закладу
Метою роботи методичного кабінету є:

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;
 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше;
 • впровадження медіа виховання, як форми просвітницької роботи з батьками.

Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:

 • демократизму і гуманізму;
 • відкритості;
 • системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності дошкільного навчального закладу;
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
 • безперервності професійного вдосконалення;
 • науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.
HAT