Віртуальний методичний кабінет

Ділова гра: "ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ У ДОШКІЛЬНИКІВ"

Підготувала:  вихователь-методист СДНЗ №37  Шупарська Ніна

 Олександрівна

МЕТА:

v активізувати знання педагогів з питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення;

v з’ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації завдань щодо орга­нізації патріотичного виховання до­шкільників;

v сприяти підвищенню рівня професійної майстерності педагогів;

v спонукати педагогів до творчого самовираження та самовдосконалення.

 

v удосконалити уміння і навички педагогів розширити та уточнити знання  педагогів щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з осно­вних напрямів патріотичного вихован­ня дітей дошкільного віку;

v розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з патріотичного виховання.   

 

ОБЛАДНАННЯ: фішки: сонечка і зірочки на кожного учасника, папір, олівці, ручки, ватмани, квіточки, листи з завданнями для кожної  групи, кошик, мішечок, стікери, прислів’я.

 ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ:

 

І. Привітання. Повідомлення теми, плану та правил роботи.

Вихователь - методист: Звісно, у кожного з вас є певні очікування щодо нашої гри. Тому запишіть свої очікування ось на цих квіточках. Прикріпіть їх на нашому дереві очікувань. (Звучить музика).

Свої очікування учасники пишуть на запропонованих квіточках, які методист прикріплює на «дерево очікувань».

Вихователь - методист пропонує розглянути правила записує на ватмані з написом «Правила роботи у групі».

Орієнтовний перелік правил:

         дотримуватися регламенту;

         керуватися професійною етикою в «гострих» ситуаціях;

         неухильно виконувати прохання ведучого;

         кожному висловлювати свою думку з питання, що обговорюється;

         один говорить — усі слухають, не перебиваючи;

         усі думки брати до відома;

         не критикувати думку іншого;

         виконуючи завдання, максимально проявляти фантазію;

Поділ на командиВихователь - методист : Оберіть квітку за кольором (Педагоги обирають собі квітку за кольором(сині і червоні) і діляться на команди)

 

Запитання для першої команди:

 1. 1.Дайте визначення поняття «Проект»….

– це мета, що прийнята і засвоєна дітьми, актуальна для них; дитяча самодіяльність, конкретна практична творча справа, поетапний рух до мети; метод педагогічно-організованого засвоєння дитиною навколишнього середовища; ланцюжок системи виховання та програми, що розвиває особистість.

 

 1. 2.Етапи реалізації проекту

Організаційно – підготовчий

Рефлексивно - діагностичний

Практичний

Заключний

 

Запитання для другої команди

1. Класифікація проектів

В літературі зустрічається класифікація проектів за наступними ознаками:

 

v дослідницькі (дослідження навколишнього середовища, народних звичаїв, традицій, місцевих проблем тощо);

 

v творчі (реалізація творчого задуму учасників проекту: рукописний журнал, дитяча книжка, колаж, макет і т.д.);

 

v рольові (учасники обирають певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту, наприклад, ділові ігри);

 

v інформаційні (спрямовані на збирання інформації про який-небудь об`єкт, явище; ознайомлення учасників проекту з цією інформацією; аналіз та узагальнення фактів);

 

v практико-орієнтовані (орієнтовані на інтереси учасників).

 

За тривалістю виконання:

 

короткочасні (у межах одного заняття);

 

середньої тривалості (до двох тижнів);

 

тривалі (протягом місяця або декількох місяців)

 

Завдання 2. Вправа «Асоціативний ряд»

     Мета:

- дати визначення терміну «патріотизм»;

- розвивати вміння логічно і послідовно висловлювати свої думки

    Вихователь-методист: Пропоную вам дібрати асоціативний ряд до терміна «ПАТРІОТИЗМ», «БАТЬКІВЩИНА» . Завдання полягає в тому, щоб навпроти кожної літери записати найбільше слів, які асоціюються у вас із поняттям «патріотизм», «батьківщина».

  (Вихователі працюють в групах. Кожна група записує свої асоціації, презентує їх, потім робиться загальний висновок. Методист записує всі асоціації на великому аркуші паперу і  педагог з іншої команди  озвучує в кінці).

Завдання 3.  Вправа «Закінчи речення» 

     Вихователь-методист: Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, творча діяльність та ін.), національні, державні свята.

     - Якщо розглядати патріотизм через понят­тя «ставлення», можна виділити кілька напрямів формування ставлення.

Вихователь - методист роздає аркуші на яких написано (1хв.)

«Формуємо патріотизм у дітей через ставлення до…», ви закінчуєте це речення своїм визначенням.

 • природи рідного краю;
 • природи рідної країни;
 • рідного дому, рідного краю, дитячого садка, міста;
 • своєї сім’ї, родини, роду і родоводу;
 • людей, які живуть в рідній країні;
 • моральних цінностей;
 • історії держави;
 • державного устрою;
 • до державних символів;
 • традицій і зви­чаїв свого народу;
 • культури свого народу;
 • любові, поваги до своїх національних особливостей;
 • толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей;
 • гідності по відношенню до себе як представнику свого народу;
 • шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці;
 • рідної землі;
 • захисників Вітчизни;
 • загальнонародних свят.

( В кінці все здають методисту)

  

 Завдання 4. Вправа «Мудра торбинка – для вихователів родзинка»

     Мета: Формувати вміння вихователів доносити народну мудрість до дітей в доступній і цікавій формі.

 

         Види завдань:

Для першої команди

 1. 1.Склади з частин прислів’я чи приказку.
 2. 2.Поясни дитині прислів’я за допомогою використання цікавої форми, методу, прийому.
 3. 3.Розіграйте прислів’я чи приказку за допомогою пантоміми.

 

Для другої команди

1.Продовжи прислів’я.

2.Розплутайте павутинку і звільніть прислів’я чи приказку.

3.Розіграйте прислів’я чи приказку за допомогою пантоміми.

 

Батьківщина — мати, умій за неї постояти.

Без Батьківщини немає людини.

Без калини немає України.

Бережи Вітчизну, як око, і вона тебе завжди берегтиме.

Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.

Всюди добре, а дома найліпше.

Всюди на світі добре, а вдома найкраще.

Всяка пташка своє гніздо знає.

Грудка рідної землі дорожча за золото.

Людина без Вітчизни як соловей без пісні.

 

       Завдання 5.  Бліц - опитування  «Кольорові стрічки до українського віночка» 

 1. 1.Стрічка якого кольору в’яжеться на початку і в кінці віночка? (біла)
 2. 2.Скільки всього стрічок у віночку? (12)
 3. 3.
 4. 4.Скільки і які квіти вплітали до віночку (12: деревій, мальва, півонія, безсмертник, цвіт вишні, цвіт яблуні, любисток, волошка, ромашка, калина, троянда, барвінок)
 5. 5.Які кольори стрічок у віночку? (білий, малиновий, оранжевий, синій, світло-зелений, жовтий, світло-коричневий, темно - зелений, блакитний, фіолетовий, рожевий)
 6. 6.Як ви гадаєте, що означають ці кольори?

(Не менше значення приділялося стрічкам (лєнтам, биндам): їх кольору, довжині, підбору. Дванадцять кольорів, кожен з яких був оберегом, і лікарем, захищаючи волосся від чужого ока.

Стрічки вимірювали по довжині коси, розрізали нижче коси, щоб її сховати. Найпершою по центру в’язали світло-коричневу — символ землі – годувальниці, пообіч якої жовті — символ сонця; за ними — світло-зелені й темно-зелені — краса та молодість; голубі й сині — небо і вода, що надають силу й здоров’я. Далі йшли жовтогаряча — символ хліба, фіолетова — мудрість, малинова — душевність і щирість, рожева — достаток. Білу вплітали лише тоді, коли кінці її були розшиті сріблом і золотом (на лівому — сонце, на правому — місяць). Не вишита стрічка не пов’язувалася, це був символ пам’яті про померлих. Дівчата, що вплітали у віночок мак, підв’язували до нього червону стрічку — символ печалі й магічності. Сирота вплітала в косу та у вінок блакитні стрічки. І люди при зустрічі обдаровували таку дівчину подарунками, хлібом, грошима, бажали їй стати щасливою й багатою. Дівчина ж у вдячність дарувала тим людям стрічку з вінка.)

Завдання 6. Вправа «Сплетемо віночки з художнього слова»

Мета: Розширити знання педагогів про художні твори патріотичного спрямування, які використовуються в національно-патріотичному вихованні дошкільників  4-го, 5-го і 6-го років життя.

( Педагоги діляться на дві команди. Кожній команді роздаються квіточки, за допомогою яких вони плетуть віночок із квіточок, називаючи по черзі художній твір. Термін (6 хв.). Чия команда сплете більший вінок за цей час.

 

      Завдання 7. Вправа «Піца»(роздаються площинні зображення піци і на кожному шматочку треба написати вид роботи з батьками)

Вихователь – методист:  Які види роботи з батьками ви пропонуєте проводити в дошкільному закладі з огляду на патріотичне виховання

Варіанти відповідей:Педагогічний лекторій, День відчинених дверей, батьківські збори, консультації батькам, вечори питань і відповідей, збори – концерти, свята, розваги,зустрічі за «круглим столом», сімейна скринька ( досвід сімей з позитивним досвідом родинного виховання) народна світлиця ( спільне святкування народних свят), аукціон педагогічних ідей ( обмін досвідом родинного виховання), дні довіри( у вибрані дні  батьки – лікарі, юристи  проводять консультації), збори – тренінги, практикуми, діалоги, скринька довіри, Клуб дідусів і бабусь, наочно – демонстраційний вид( буклетниця), спільні виставки, спільні змагання, День самоврядування, сайт, групи батьків у «Вайбері».

Підведення підсумків.

 Вправа «Валіза – кошик – м’ясорубка»  

      Мета: Підведення підсумків кожним учасником.

     Вихователь методист: Наша гра підходить до кінця. Я пропоную висловити вам свої враження від неї на стікерах та наклеїти на ватман, де намальовано валізу, кошик та м’ясорубку.

На  квіточці написати той найважливіший момент, який кожен з вас особисто виніс із тренінгу, який він бажає забрати із собою та використовувати у своїй діяльності. Свою відповідь розмістіть, будь ласка, на «валізі».

Те, що виявилось цікавим для вас, але поки що ви не готові застосовувати його в своїй роботі, тобто це те, що необхідно доопрацювати, домислити, «докрутити».  Наклейте квіточку на зображення «м’ясорубки».

Те, що було не потрібним, не цікавим, те, що ви не використовуватиме напишіть на квіточці і  наклейте на зображення «кошик для сміття».


IMG 3848

IMG 3849

IMG 3858

IMG 3862

IMG 3868

IMG 3894

HAT