Учитель-логопед: Статнік Валентина Петрівна

Модель роботи з батьками. В. Статнік

Основні аспекти  ІКТ в роботі з батьками

Одним з ефективних способів вирішення проблеми співпраці батьків з педагогами дошкільного закладу: консультації, знайомство з розвивальним середовищем закладу, перегляд моментів перебування дітей в ДНЗ та ін.  є впровадження в освітній процес прогресивних педагогічних ідей, які базуються на сучасних досягненнях інформатики, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, що відрізняються від інших форм навчання високою інтерактивністю, формами та методами навчання, системою управління пізнавальною діяльністю батьків.

У сучасному суспільстві новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя, стають такою ж реальністю, як телефонний зв’язок. Вони спрощують спілкування та співробітництво, стають визначальними в економіці та на виробництві, в культурі та мистецтві, науці та освіті. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, надані новими інфор­маційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті. Ті, хто сьогодні виховує дошкільнят, не повинні перебувати на узбіччі глобального світового розвитку.

Можливості зв’язку з батьками дошкільників, налагодження тісної співпраці  значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій.

Інформаційні технології мають такі основні можливості:

 • миттєвий зворотній зв’язок між користувачем та інформаційними й комунікаційними технологіями, тобто інтерактивний діалог;
 • комп’ютерна візуалізація навчальної діяльності, інформації про заходи, події ДНЗ, консультації батьків в Інтернет режимі, відповіді на запитання.

          Консультація - одна з найважливіших організаційних форм процесу  роботи з родинами, але яку складно організувати в умовах ДНЗ за браком часу у батьків. Надзвичайно важлива  мета консультації полягає в тому, щоб донести до батьків питання виховання, вирішення проблем розвитку у дітей та ін.

Якими засобами повинен оперувати педагог, щоб батьки  не  втрачали інтерес до пізнання, щоб консультації, повчання батьків, рекомендації не були монотонно викладені і батьки почули педагога? Що ж нового в роботі з батьками можна запровадити?  Які інноваційні технології можна застосовувати?. Педагог дошкільного закладу має перебувати в постійному пошуку, спиратися на найновіші досягнення науки і техніки, намагатися організовувати роботу з родинами не дублюючи попередні форми організації, а вишукувати нові,  не схожі на інші за допомогою використання ІКТ, виховуючи бажання у батьків  бути інформаційно освіченими. У багатьох дослідженнях (М.І. Жалдак, О.І. Пометун, О.І. Шувалова, І.А. Зимня, А.В. Хуторський та ін.) проблема взаємодії особистості з інформаційним середовищем розглядається як проблема інформаційної культури. Тому мета впровадження ІКТ в роботу ДНЗ полягає не в тому, щоб наздогнати такий мінливий медіа світ, а в тому, щоб інформувати батьків про діяльність закладу, доносити зміст навчально-виховного процесу, вирішувати проблеми виховання, корекції, організації середовища. 

           Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів, технічних засобів збору, організації, збереження, обробки, передавання й подання інформації, що розширюють знання людей з тих галузей, які їм цікаві та необхідні, знаходити відповіді на важливі питання.

            В. Тірайнєв до складу ІКТ відносить сукупність методів та програмно-технічних засобів, що об’єднані в технологічний ланцюг, який забезпечує  збір, обробку, збереження та відображення інформації  для підвищення надійності й оперативності. Цей термін включає всі технології, що використовуються для роботи з інформаційними ресурсами.

Роль використання ІКТ  в роботі з батьками дітей дошкільного віку

Традиційна робота з батьками повинна мати місце,  а представлена форма роботи- супроводжувати весь навчально- виховний процес. Це дає можливість батькам бути обізнаними в усіх сферах діяльності закладу, сприймати значно більше інформації, а не тільки ту яка передбачена  річним планом роботи.. Використання ІКТ у навчально- виховному процесі дозволяє перейти від  традиційного консультування, в основі якого — інформація, почута одним або декількома   батьками з вуст  педагога, до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів, Інтернету всією родиною.  Педагог, оперуючи різноманітними цифровими навчально- виховними ресурсами, може  зорієнтувати батьків в індивідуальному пошуку інформації, навчити оцінювати надійність, достовірність різних інформаційних джерел,  створювати власні електронні продукти для пошуку відповіді на складні питання в розвитку дитини, знаходити однодумців.

Переваги використання ІКТ у процесі роботи з родинами:

 • ІКТ дозволяють представляти знання фактів, подій, порад та інтерпретацій у взаємозв'язку;
 • знання постають у певному контексті. Контекстом слугують не тільки коментарі, а й багато інших матеріалів (роботи дітей, фото-відео вставки, творчі звіти педагогів, пам’ятки для батьків тощо), які подають інформацію про певні явища з різних боків, створюється мережева структура інформації з великою інформаційною насиченістю і додатковим смисловим потенціалом;
 • зміст формується завдяки залученню різноманітної тематики;
 • сприйняття змісту за умов використання ІКТ відбувається не тільки передачею інформації теоретичним  способом, але й  фото, відео матеріалами;

Таким чином, за допомогою ІКТ інтенсифікується інформаційна взаємодія між суб’єктами інформаційно-комунікативного середовища, результатом якої є формування більш ефективної моделі взаємозв’зку з родинами.

Використання ІКТ дозволяє організовувати консультацію з батьками таким чином, що батьки можуть зі змістом традиційної консультації познайомитися, не витрачаючи час на прослуховування, у зручний для них час.  ІКТ дозволяють розробляти і застосовувати принципово нові засоби інформаційної взаємодії між педагогом і батьками.

Провідною метою застосування ІКТ  є досягнення більш глибокого осмислення поданого матеріалу, образне сприйняття, посилення емоційного впливу, «занурення» в навчальний процес.

Проте комп’ютер ніколи не зможе повністю замінити живого спілкування з батьками:

 • по-перше, тільки вихователь групи може розповісти батькам конкретні моменти  з життя дитини в садку;
 • по-друге, він може спрямувати їх увагу на ті або інші важливі аспекти виховання;
 • по-третє, тільки педагог зможе зацікавити батьків процесом виховання, розвитку дитини  та знайти шляхи спонукання до співпраці.

Застосування ІКТ повинно оптимізувати енерговитрати педагогів, підвищити ефективність навчально-виховного процесу, вивільнити час педагога для індивідуальних бесід, консультацій  з батьками.

Внаслідок використання ІКТ:

 • збільшується можливість використання наочних матеріалів ;
 • підвищується ефективність сприйняття інформації;
 • встановлюється взаємозв’язок між педагогами та батьками;
 • стає можливим більше залучати батьків до участі у спільних проектах на прикладі інших, представлених через Інтернет-ресурси ;
 • змінюються на краще стосунки вихователя та батьків, особливо з тими, хто ставився з недовірою до педагога групи, закладу (вчителя-логопеда, практичного психолога);
 • підвищується результативність  просвітницької роботи з батьками, підбираються необхідного змісту поради, консультації.
 • батьки  починають сприймати інтернет як інструмент, посібник для виховання та розвитку своїх дітей , а не як іграшку для дітей та просиджування в соціальних мережах для оцінки чужих фото .

Отже, завдяки поєднанню традиційних педагогічних технологій та ІКТ вдається значно ефективніше пропагувати родинне виховання, розвинути  здібності батьків у вихованні дітей. 

HAT