Прозорість та інформаційність закладу

Аналіз плану роботи СДНЗ 37 2019-2020 н.р.

План

роботи спеціального дошкільного

навчального закладу №37

для дітей з вадами мови

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

м. Чернівці 2020 р.

I. Аналіз роботи спеціального дошкільного навчального закладу №37 для дітей з вадами мови за 2019/2020 н.р., завдання на 2020/2021 навчальний рік та оздоровчий період.

Спеціальний дошкільний навчальний заклад №37 для дітей з вадами мови знаходиться у комунальній власності Чернівецької міської ради, розташований у пристосованому приміщенні за адресою: пров. Шпитальний, 11. Проектна потужність дошкільного закладу розрахована на 26 місць, наразі відвідує СДНЗ 40 дітей. Групи формуються за віковим принципом та з врахуванням проблем мовлення у дітей (молодшого, середнього, старшого віку) та різновіковим (група короткотривалого перебування).

У 2019/2020 н.р. режим роботи закладу:

з 7.30 до 19.30 - мобільна група

з 8.00 до 18.30- молодшого, середнього віку

з 09.00 до 13.00- група короткотривалого перебування

Мережа груп у 2019/2020 н. р.:

 

Групи

Тривалість

перебування (год.)

Кількість дітей на початок року

Кількість дітей на кінець навчального року

Переддошкільна

10.5

7

7

Середня

10.5

10

11

Старша

12

15

14

 

Група короткотривалого перебування

 

4

5

8

Аналіз щоденного відвідування дітьми СДНЗ засвідчив, що показник відвідування стабільний і складає понад 75%.

 

Соціальний паспорт СДНЗ.

Роки

2019

Мережа груп

4

Кількість дітей

40

Діти із малозабезпечених сімей

-

Діти – інваліди

4

Діти зі статусом чорнобильця

-

Діти із багатодітних сімей

5

Діти, батьки яких перебували в зоні АТО

2

Діти – родин переселенців із територій зони АТО

-

 

 

Освітня діяльність дошкільного навчального закладу регламентується нормативно-правовими та нормативно-організаційними (установчими) документами.

Нормативно-правове забезпечення діяльності дошкільного закладу здійснюється у відповідності до державних документів, а саме:

Основні документи :

 • Конституції України;

 • Конвенції про права дитини (схвалена генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989р.);

 • Законами України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про охорону дитинства»;

«Про мови в Україні»;

«Про захист персональних даних»

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 • Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р, № 305);

 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03. 2016 року №234).

 • Інструкції з організації харчування в дошкільних навчальних закладах;

 • Примірного положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178;

 • Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затвердженого наказом МОН України від 16.06.2015 №641),

 • Наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів».

 

Установчимидокументами, що забезпечують нормативно-організаційну діяльність СДНЗ, є:

 • Статут закладу;

 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

 • Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу;

 • Програма та план модернізації та розвитку дошкільного навчального закладу на 2017 -2022 роки;

 • Річний план роботи дошкільного навчального закладу на поточний навчальний рік;

 • Акт готовності до нового навчального року;

 • Штатний розпис;

 • Тарифікаційний список педагогічних працівників;

 • Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, 2008 року;

 • Свідоцтва про державну атестацію, 2017 року;

 • Свідоцтво на право власності на нерухоме майнодошкільного навчального закладу, 2007 року;

 • Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.

 

Територія установи розподілена на 3 ігрових та 1 спортивний майданчики. Для кожної вікової групи виділені ігрові майданчики, які розділені живою огорожею. Є павільйон, альтанка, спортивний майданчик, в літній період діє фонтан. Територія в теплі дні зволожується 2 рази на день.

Виходячи з умов СДНЗ, в установі передбачені та діють музичний зал, логопедичний кабінет, кабінет практичного психолога, кабінет старшої медичної сестри, суміщений методичний кабінет. Музичний зал суміщений з фізкультурним. Спортивне обладнання зберігається в спеціально відведеному місці та використовується по потребі. Для занять фізкультурою було придбано тунелі, м’ячі, кошики для м’ячів, виготовлені султанчики, «доріжки здоров'я».

Всі кабінети обладнано, виходячи із умов СДНЗ та оснащено новими, цікавими, сучасними дидактичними матеріалами та посібниками, які протягом цього навчального року поповнилися відповідно до завдань, які реалізовувалися колективом дошкільного закладу протягом 2019-2020 н.р.

Для групи короткотривалого перебування створюється мобільне розвивальне середовище. Робота в цій групі проводиться за затвердженим режимом та розкладом занять. Педагогом цієї групи найбільше уваги приділяється індивідуальній роботі з дітьми. Також проводиться корекційна робота з вчителем-логопедом та практичним психологом.

Методична робота закладу направлена на удосконалення форм та методів роботи з педагогічними кадрами, підвищення обізнаності педагогів у використанні інноваційного навчального, виховного, розвивального матеріалу, в подоланні мовленнєвих порушень, формуванні особистості дитини, корекції психічних процесів, адаптації дитини в соціумі. Учителі-логопеди працюють за спеціальними програмами: Рібцун Ю.В. «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя», Трофіменко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого віку із ЗНМ» та виробляють власну стратегію роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями з впровадженням досвіду роботи приватного центру «Розмовляйко» м. Луцьк.

З метою оптимізації та вдосконалення освітнього процесу педагогічний колектив використовував і інші методики та технології: «Мнемотехніка» «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей Н.Гавриш(коректурні таблиці), «Біоенергопластика» та ін..

При реалізації завдань річного плану СДНЗ № 37 проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей, вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», та корекційно – відновлювальної роботи закладу.

Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, корекційно – розвивальним методикам та тісному контакту батьків і педагогів.

Важливе місце в системі методичної роботи з педагогами посідали педагогічні години, які проводилися кожний другий понеділок місяця, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного характеру. Це і навчально-методичне консультування педагогів, огляд новинок періодичної літератури, «круглі столи», тренінги, ділові ігри, майстер-класи, про відвідування міських методичних заходів, про самоосвіту, тощо.

Спрямовуючи освітній процес на виконання пріоритетних завдань, адміністрацією сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, як :

 • засідання педагогічних рад: «Про декоративно – прикладне мистецтво у всебічному розвитку дитини в підготовці до школи», «Про взаємодію ДНЗ і сім'ї в процесі гендерного виховання дітей»;

 • семінар-практикум: «Аплікація в дитячому садку невід’ємна частина всебічного розвитку дитини» (жовтень 2019)

 • тренінг для педагогів «Світ в об'єктиві» (листопад);

 • майстер клас: « Квілінг – один з видів аплікації»( жовтень);

 • інтерактивна ділова гра «Чарівний світ мистецтва» (листопад).

В рамках підготовки до педагогічних рад організовувались колективні перегляди різних видів діяльності дітей:

 • Інгегроване бінарне заняття (вихователь – логопед) «Курочка знесла яєчко» (з елементами обр. діяльності)- вихователь Сопіт Т.В. та учитель – логопед Михайлюк І.М.

 • «Осіння композиція» ( техніка квілінг) вихователь Журба Н.С.

 • «Зростаємо дружніми» (гендерне виховання) вихователь Куницька В.В.

 • «Я та моя родина» (гендерне виховання) ознайомлення з соціумом) - вихователь Глібіцька М.Г.

 • «Щоб уникнути біди, обережним будь завжди» (БЖД)- вихователь Коркоза С.М.

В проведених заходах вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи.

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації педагогів за темами:«Тілесно орієнтовані методики роботи з дітьми з особливими потребами» (директор Статнік В.П.), «Декоративно прикладне мистецтво у розвитку творчих здібностей дітей» (вихователь Журба Н.С.), «Долучаємо дітей до декоративно – прикладного мистецтва під час занять» (вихователь -методист Шупарська Н.О.), « Гендерне виховання – важлива складова загального виховного процесу в ДНЗ»( вихователь - методист Шупарська Н.О.)

Згідно з річним планом дошкільного навчального закладу з 01.11.2019 року з 18 по 22.11.2019 року була здійснена тематичне вивчення «Створення розвивального середовища для розвитку творчої особистості. Вивчення охоплювало питання: створення умов для організації зображувальної діяльності, система планування зображувальної діяльності дітей, самостійно – художня діяльність в ІІ половину дня, гурткова робота, виставки, спільна робота ДНЗ та сім'ї з питань художньо-естетичного розвитку дітей.

Результати вивчення даного питання засвідчили, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів: в закладі створено відповідні умови щодо організації різних видів занять з образотворчої діяльності.

Навчальна та самостійна діяльність дітей планується у відповідності з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Організація занять відповідає достатньому рівню, застосовуються різні форми їх проведення, але необхідно планувати більше занять з ознайомлення дітей з творами мистецтва, пейзажами художників С.Шишкіна, Т.Яблонської, картинами М.Приймаченко, витворами народних ремесел тощо.

Під час організації образотворчої діяльності вихователі груп відводять належне місце груповим, індивідуальним і колективним формам роботи, у групах створено умови для організації всіх видів образотворчої діяльності дітей.

Куточки самостійної художньої діяльності в групах середнього та старшого віку мають достатню кількість обладнання та матеріалу для занять з малювання, ліплення, аплікації: альбоми відповідно віку дітей.

З метою поліпшення рівня роботи вихователів із дітьми рекомендувалося:

1.Розробити низку дидактичних ігор, казок, віршів, загадок про кольори, зокрема: кольорове доміно, математика фарб, склади візерунок, чарівний круг, палітра барв, які спрямовані на закріплення знань дітей про прості та складені кольори, про відтінки кольору, та способи утворення як нових кольорів та їх відтінків, про композицію декоративного розпису на різних формах.

2. Під час проведення занять використовувати музику, як засіб формування естетичного смаку, розвитку інтелекту, сприяти вихованню позитивних якостей особистості.

3. Оновити куточки зображувальної діяльності нетрадиційними матеріалами для малювання.

4. Керівнику гуртка «Образотворчого мистецтва» передбачити планом роботи збільшення кількості занять з декоративно – прикладного мистецтва.

Всі пропозиції та рекомендації виконано в рекомендовані терміни.

Також до педагогічної ради № 2 було проведено тематичну перевірку «Аналіз роботи педагогів з гендерного виховання дошкільників» (лютий 2020р.)

Варто зазначити, що тематичне вивчення мало на меті проаналізувати створення основних умов гендерного виховання, а  саме:

1.Вивчення особливостей гендерних уявлень у дітей середнього та старшого дошкільного віку.

2.Цілеспрямоване використання системи адекватних  методичних засобів у виховній роботі, які сприяють  формуванню гендерної ідентичності у дітей

3.Забезпечення індивідуального підходу  до виявлення гендерної поведінки хлопчиків та дівчаток старшого дошкільного віку.

4.Моделювання предметно-розвивального середовища, зорієнтованого на гендерне самопізнання.

  Аналіз роботи  дозволяє констатувати, що педагоги СДНЗ базуючись на основні нормативні документи  в галузі дошкільної освіти (Закон України «Про дошкільну освіту» , Міжнародна  конвенція про права дитини, Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Програма розвитку дітей від 2 до 7 років «Дитина» ), свою роботу спрямовують  на пріоритет особистісної орієнтації в освіті, на розвиток дитини як суб'єкта власного життя, на формування креативної самодостатності особистості, що цілком відповідає принципам гендерного виховання особистості  і означає, що кожна дитина, незалежно від статі, має право радісно, щасливо та повноцінно пізнавати, досліджувати навколишній світ і себе в світі.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.Міським управлінням освіти проведена підписка на електронні видання «Практика управління дошкільним закладом», «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь - методист дошкільного закладу», «скарбничка вихователя», «Музичний керівник». Педагоги закладу оформили підписку на журнали «Логопед», «Практичний психолог».

Основними показниками фізичної готовності дітей до навчання розглядається сформованість їх фізичних якостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, швидкості. Тому, з дітьми систематично і планомірно здійснюється фізкультурно-оздоровча робота.

У режимі дня витримані в часі і вимогах щоденні фізкультурні заняття у залі та на свіжому повітрі. Ранкова гімнастика, заняття в залі, фізкультурні розваги, спортивні свята плануються і проводяться інструктором із фізкультури Дороговою Е.Г. відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей. Відводиться достатньо часу для бігу, лазіння, метання, стрибків, виконання вправ, що сприяють розвитку рівноваги.

Фізкультурне обладнання відповідає санітарно – гігієнічним вимогам та нормам безпеки. Двічі на рік комісія оглядає обладнання та складаються відповідні акти.

Інструктором з фізкультури були підготовлені та проведені такі заходи: спортивні розваги «Королівство чарівних м’ячів», «День чарівних слів», День Здоров'я «Хай завжди буду я!», квест «Спортивні пригоди».

Безпека життєдіяльності дітей - важливий аспект навчально-виховного процесу в дошкільному закладі, тому даному питанню приділяється належна увага при плануванні роботи з особистої безпеки дитини.

В рамках в рамках проведення місячника профілактичних заходів з безпеки руху завітали в заклад, старший інспектор з особливих доручень відділу зв’язків з громадкістю УПП в Чернівецькій області ДПП старший лейтенант поліції Ізбор О. В., інспектор відділу зв’язків з громадкістю УПП в Чернівецькій області ДПП лейтенант поліції Лунгул Ю.В.(жовтень2019р.)

В листопаді 2019 року під час Тижня безпеки дорожнього руху, відбулася розвага «Країна чарівних знаків».

В своїй роботі педагоги закладу багато уваги приділяли вивченню правил особистої безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з діями в небезпечних ситуаціях природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо).

Документація працівників всіх категорій оформлена згідно з номенклатурою справ, яка сформована у відповідності до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.

 

 

 

Головна мета діяльності закладу протягом 2-х років:

Створити протягом 2017-2022 років динамічну модель cпеціального дошкільного навчального закладу для дітей з вадами мовлення, який буде мати високий соціально-педагогічний престиж у місті.

 

Педагогічний процес забезпечують такі спеціалісти:

Посада

К-сть ст..

К-сть шт.од.

1

Вихователь-методист

0.5

1

2

Вихователь

7.61

9

3

Вчитель-логопед

3.0

3

4

Практичний психолог

1.0

1

5

Музичний керівник

1.0

1

6

Інструктор з фізкультури

0.5

1

7

Керівник гуртка

0.3,75

1

 

Для забезпечення ефективної корекційно - відновлювальної роботи є потреба у 0.5 ст. вчителя-логопеда для групи короткотривалого перебування.

 

Мал.1. Склад педагогічних працівників за освітою.

 

У цьому навчальному році проатестовано 3 педагогів.

Для підвищення професійної майстерності та формування інноваційної компетентності педагогів, проведена чергова атестація педагогів:

 • Дороговій Е.Г.- практичному психологу, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та встановлена категорія «спеціаліст вищої категорії» як інструктору з фізкультури.

 • Солійчук О.Б., встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»;

 • Коркозі С.М. - вихователю, підтверджені кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», та педагогічне звання «вихователь-методист»

Ельвіра Геннадіївна широко використовує розвивальні та корекційні програми такі, як «Розквіт» (для дітей з розладами аутичного спектру), «Віконечко» (для дітей із затримкою психічного розвитку), а також серію програм для дітей із тяжкими порушеннями мовлення. Не залишає практичний психолог осторонь питання розвитку емоційного інтелекту дошкільнят. Яскраво засвідчили про це проведені нею відкриті заняття «Подорож до Країни гарного настрою», «На пташиному дворі», «Мій настрій», робота з асоціативними картами тощо.

У міжатестаційний період педагогом проведено такі консультації для педагогічних працівників: «Ерготерапія: як метод допомагає дітям з неврологічними захворюваннями», «Дитина з РАС в ЗДО: що має знати вихователь», практикум «Українська автентика в арт-терапії», інтерактивне заняття з питань гендерної соціалізації дошкільників.

Інструктором з фізкультури Дорогова Е.Г. працює другий рік. За нетривалий період якісно змінила зміст фізичного виховання дітей, які мають проблеми мовлення.

Ельвіра Геннадіївна запровадила проведення щоденної ранкової зарядки під музичний супровід у різних формах: ритміки, вправ з масажу, загальнорозвиваючих вправ з предметами та без них.

У цьому навчальному році підготувала та провела ряд відкритих заходів, а саме: розвага «У королівстві чарівних м`ячів», спортивне свято «День добрих слів», квест «Острів скарбів» .

Активно пропагує здоровий спосіб життя, розробляє методичні рекомендації для педагогів і батьків. Нею проведено консультації: «Вплив рухової активності на інтелект дитини», «Як відкорегувати мовлення дитини за допомогою руху». На персональній сторінці сайту дошкільного навчального закладу ділиться власними розробками та досягненнями.

Пріоритетним напрямом роботи вихователя Коркози С.М. є тема «Формування моральних цінностей у дітей засобами художньо – поетичного слова». Колискові, обрядові, авторські пісні, українські казки широко використовує в своїй педагогічній діяльності. За атестаційний період брала участь в семінарах – практикумах «Аплікація в дитячому садку невідємна частина всебічного розвитку», «Впровадження інноваційних технологій у корекційний процес», розробила сценарії та провела розваги «Різдвяна казка», «Великодні дзвони», «День святого Миколая», «День Вишиванки».

Для педагогічних працівників провела консультації «Українська мова й граматика», «Нетрадиційні техніки малювання в роботі з дітьми», виступила з доповіддю на педраді «Звучить струмочком рідна мова». Для батьків вихованців провела ряд консультацій : «Мамина колискова», «Поведінка дорослих, як джерело комфорту і підтримки емоційного розвитку дітей», «Примхи хлопчиків і дівчаток», «Що робить ваших дітей розумнішими?» Педагог сама пише вірші, про пори року, ігри, розваги дітей на прогулянці, вірші про членів сім’ї для матусі, для бабусі, вірші на Великодню та Різдвяну тематику. В одному з журналів «Лого Мама» який видала директор СДНЗ № 37 Статнік В.П., надрукований її вірш, що промовляється під час купання дитини.

Музичний керівник Солійчук О.Б. активно включається в педагогічний процес дошкільного закладу. Вона провела консультацію для вихователів «Роль музично-дидактичних ігор у розвитку дошкільника». Цікавиться новинками фахової літератури. Працює над виявленням та розвитком індивідуальних музичних задатків вихованців, обираючи ефективні форми, методи та засоби навчально-виховної роботи. За час атестаційного періоду виготовила музичний посібник «Веселі нотки», музично-дидактичні ігри «Знайди з якого віконця лунає музика», «Музична драбинка», «Музичні кола». Педагог підготувала та провела такі заходи: розваги «Святий Миколай», «Коляд, коляд, коляда», «Поважаймо світлофор» свята «Новорічний карнавал», лялькові вистави «Котик і півник», «Рукавичка» «Ріпка».

Мал.2. Склад педагогічних працівників за категоріями.

 

5 педагогів – (27%) мають звання, у т.ч. «Вчитель-методист» - 1( Шевчук Г.О.) та «Вихователь-методист» - 4 (Коркоза С.М., Марку Л.М., Глібіцька М.Г., Лісовська І.В.). Знаком «Відмінник освіти України» нагороджено 6 педагогів (46%).

Приорітетним напрямком діяльності педагогічного колективу є корекційно-реабілітаційній процес, який має на меті допомогти дошкільникам, чий мовленнєвий розвиток недостатній або проходить із затримкою.

I. Діагностична робота

Протягом навчального року було обстежено 39 дітей та сформовано 4 групи компенсуючого типу.

На початок 2019-2020 н.р.

Загальна кількість обстежених дітей

39 дітей

ЗНМ I р

7 дітей

ЗНМ IIр

8 дітей

ЗНМ IIIр

17 дітей

ЗМР

5 дітей

Ринолалія

1 дитина

Заїкання

1 дитина

З них :

 

Старший вік

Середній вік

Ранній вік

Група КП

Всього

ЗНМ I р

2

1

2

2

7

ЗНМ II р

3

1

3

1

8

ЗМР

 

 

2

3

5

Ринолалія

1

 

 

 

1

Заїкання

 

1

 

 

1

Всього

14

11

7

7

39

 

 

II. На кінець навчального року було обстежено 40 дітей з наступним станом мовлення:

 

Загальна кількість обстежених дітей

40

ЗНМ Iр

6

ЗНМ IIр

2

ЗНМ IIIр

15

ЗМР

6

Заїкання

1

ФФНМ

3

Дислалія

3

Мовлення в нормі

4

 

III. З них:

 

Старший вік

Середній вік

Ранній вік

Група КП

Всього

ЗНМ Iр

1

1

2

2

6

ЗНМ IIр

-

-

2

-

2

ЗНМ IIIр

5

8

2

-

15

ЗМР

-

-

1

5

6

Заїкання

-

1

-

-

1

ФФНМ

2

1

-

-

3

Дислалія

2

-

-

1

3

Мовлення в нормі

4

-

-

-

4

Всього

14

11

7

8

40

 

 

IV. Корекційна робота

 

Протягом навчального 2019-2020 р. діти були охоплені фронтальними, підгруповими та індивідуальними корекційними заняттями.

На кінець навчального року прослідковується позитивна динаміка корекцій мовлення дітей.

Учителі- логопеди старшої групи – Статнік В.П., Шевчук Г.О.,Михайлюк І.М.:

З 14 дітей старшої групи виправлені вади мовлення у 4-ьох дітей , покращене у 10-тьох дітей .

Учитель-логопед середньої групи- Шевчук Г.О.:

У 11 дітей середньої групи мовлення значно покращилось.

Учитель-логопед ясельної групи та групи КП - Михайлюк І.М.:

У 7 дітей ясельної групи та у 8 дітей групи КП мовлення покращилось .

 

V. Консультативно-просвітницька робота :

5.1.Протягом навчального року учителі-логопеди дошкільного закладу проводили консультації для педагогів:

 • «Розвиток графомоторних навичок у дітей» (учитель-логопед Михайлюк І.М.)

 • «Профілактика дисграфії у дітей дошкільного віку»(учитель-логопед Шевчук Г.О.)

 • «Розвиток комунікативних навичок засобами декоративно-прикладного мистецтва»( учитель-логопед Статнік В.П.)

 • «Тілесно-орієнтовані методики роботи з дітьми з особливимипотребами» ( Статнік В.П.)

5.2. Всі учителі-логопеди протягом року, особливо в період карантину, займалися самоосвітою. Так Валентина Статнік в травні 2020 року прийняла участь в IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами» , в квітні 2020 року в V форумі керівників – новаторів Чернівецької області. Також пройшла підвищення кваліфікації за напрямом - особливості інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з ООП, інклюзивна компетентність та «Алгоритм і важливість ранньої діагностики, особливості постановки діагнозу немовленнєвої дитини».

Учитель – логопед Михайлюк І.М. за період карантину переглянула (протягом квітня – травня 2020 року) ряд вебінарів: «Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі», «Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади» (Черниш О.С.), «Як розвивати мислення та мовлення у дошкільнят» (Здравчева Т.М.), «Методичні розробки для навчання та розвитку дітей дошкільного віку» (Литвиненко Л.А.), «Ігри та завдання для формування мовленнєвої компетентності дитини» (Здравчева Т.М.), «Розвиток дрібної моторики у дітей»(Здравчева Т.М.).

Слід відмітити що заняття учителя - логопеда Михайлюк І.М друкувалися в журналі видавничої групи «Основа» «Логопед» № 6(2019р.) - це логопедичне заняття «Морська пригода» з елементами сюжетно – рольоої гри та в номері 5/2020року- логопедичне заняття з елементами образотворчого мистецтва «Яєчко просте, яєчко золоте - велике й мале»

 

VI. Консультації для батьків:

 • «Використання нетрадиційних технологій для розвитку пальчикової моторики» ( учитель-логопед Шевчук Г.О.)

 • «Як подолати мовленнєвий негативізм у дітей?» (учитель-логопед Шевчук Г.О.)

 • «Пальчиками граємо, мову розвиваємо»(учитель-логопед Михайлюк І.М.)

 • Засідання клубу успішних батьків.(учитель-логопед Статнік В.П.)

 • Артикуляційні вправи цікаві та корисні» (учитель-логопед Шевчук Г.О.)

 • «Розвиток графо моторних навичок у дітей дошкільного віку як складова готовності до навчання в школі» (учитель-логопед Михайлюк І.М.)

 • «Розвиток граматичного ладу мовлення через гендерне виховання» (учитель-логопед Михайлюк І.М.)

Відкриті перегляди:

 • Інгегроване бінарне заняття ( логопед Михайлюк І.М., вихователь Сопіт Т.В.) «Курочка знесла яєчко» ( з елементами образотворчої діяльності)

Також:

 • Систематично розроблялись тапоповнювались матеріали з рекомендацій для батьків у буклетницях, на сайті дошкільного закладу, виготовлялись тематичні стінівки;

 • Проводились індивідуальні консультації для батьків;

 • Систематично велась робота консультативного центру при СДНЗ; (план додається)

 • Виступи на батьківських зборах.

VII. Матеріально-технічна база:

 • Методичні посібники: «Кольори та форми », «Мої улюблені казки», «Музичний килимок ».

 • Придбано дидактичні ігри: «Вітрячки-бульбашки», пазли «Фрукти», «Лабіринт», «Вінні-Пух.

 • Студенти-волонтери подарували великі книги-вільменбухи.

 • Придбано та завантажено з інтернету пакет матеріалів, літератури для роботи з особливими дітьми.

1. Діагностична робота:

Динаміка мовленнєвого розвитку дітей протягом 2019-2020н.р.


 

 

 

Протягом навчального року СДНЗ працював консультативний центр, в якому проводилась консультативно-просвітницька робота з батьками дітей, які відвідують СДНЗ, а також з батьками дітей з інших ДНЗ міста та області та неохоплених ДНЗ. Записи фіксувалися в журналі реєстрації консультацій.

Учителі-логопеди розробляли рекомендації для вихователів та батьків, які висвітлювались на стенді «Поради логопеда», в буклетниці, в батьківських куточках та на сайті СДНЗ.

Традиційні календарні свята, робота з родиною, прищеплення любові до природи стали одним з пріоритетних напрямків роботи з дітьми. Тому робота з національно патріотичного виховання проводилась на належному рівні. Це такі види роботи як : музична розвага «А хто, хто Миколая любить?» з залученням батьків вихованців, вертеп «Маленькі колядники». Вихованець групи середнього віку Тимофій Сиротюк став учасником конкурсу від Укрзалізниці "Миколай мандрує світом" та отримав цінний подарунок.

Вже два роки поспіль вихователь – методист Шупарська Н.О. з вихованцями закладу долучаються до ІІ Всеукраїнського заняття"Гуманне та відповідальне ставлення до тварин, яке проводиться 2 березня в День котів. За що отримали відповідні сертифікати. На цьому занятті діти вчаться гуманного ставлення до тварин та любові до природи.

Цей навчальний рік був не такий як всі попередні. В зв’язку з карантином педагоги перейшли на дистанційну роботу. Тут слід відмітити що директор Статнік В.П., практичний психолог Дорогова Е.Г., вихователь – методист Шупарська Н.О. досить швидко відреагували на потреби часу і створили в Телеграм каналі свій Канал який називається «МовоЗнайко». Цей канал створено для вихованців закладу і їх батьків. Він розділений на чотири чати «Діти старшого віку» «Діти середнього віку», «Діти молодшого віку», «Для педагогів». До чатів долучилися батьки вихованців та педагоги , які розміщують цікаві, змістовні заняття, відеоролики, дидактичні ігри та посилання на цікавий матеріал в мережі інтернет.

Так директор Валентина Петрівна зробила відеоролик «Онлайн- прогулянка дитячим садком». А вихователь – методист Ніна Олександрівна зробила відеоролик до Дня Вишиванки. Учитель – логопед Михайлюк І.М. створила цікаві відеоролики з логопедії : «Скажи навпаки», «Артикуляційна гімнастика з Логокотиком», «Мовленнєва гра Хто?Що?Де?», «Звуки природи», «Логокубик».

Варто відмітити що матеріали Валентини Петрівни Статнік, та Ірини Миколаївни Михайлюк розміщені на сайті управління освіти в рубриці «Садок - онлайн». Багато цікавого змістовного матеріалу подала на Каналі «МовоЗнайко» практичний психолог Дорогова Е.Г. і як практичний психолог і як інструктор з фізкультури. Це такі як: «Угадай казку», «Психологія для малят», «Що не так?», «Весела руханка», «Ми рухливі, спритні, вправні» .

Під час карантинного періоду вихователь – методист Шупарська Н.О. переглянула онлай – вебінари та отримала відповідні сертифікати «Як підготувати дитину до шкільного життя», «ZOOM у дистанційному освітньому процесі, алгоритм роботи», «Освіта для сталого розвитку - модний тренд чи необхідність».

Взаємодія педагогів нашого дошкільного навчального закладу з батьками дітей дошкільного віку на основі співробітництва розпочинається з моменту першої зустрічі, у рамках педагогічного супроводу періоду адаптації дітей. Для успішного співробітництва педагогів із батьками вихованців використовуваємо різноманітні форми взаємодії: батьківські збори, анкетування, консультування ( в тому числі онлайн), сумісні розваги, творчі виставки.Протягом року педагоги постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками педагоги намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини.

Добре зарекомендували себе така форма з батьками як участь в оформленні виставок творчих робіт, організація фотовиставок, це надає змогу кожній родині проявляти ініціативу, самостійність, творчість та вигадку.

Батьки беруть активну участь в створенні розвивального середовища груп, підготовки майданчиків до літнього оздоровчого періоду.

Для корекції мовленнєвих проблем, всебічного розвитку дитини, великезначення має співпраця вихователів та батьків. Продовжено роботу «Батьківсько -дитячого клубу», батьки вихованців беруть активну участь у роботі групи «ЛогоМама».

Підходи до співпраці ДНЗ з сім’ями вихованців здійснюються за принципами пріоритетності родинного виховання;

 • затвердження іх самоцінності; особистого інтересу батьків до виховання та розвитку дітей;

 • бажання самовдосконалюватися;

 • довіри відносин;

 • орієнтації на інтереси, потреби і запити сім’ї;

 • диференційованого підходу до роботи з батьками (урахування соціального статусу, педагогічної культури, відношення до виховання дітей, освіченості).

 

Робота медичної служби закладу організована на належному рівні. Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

організація питного режиму для дітей у групах;

дотримання режиму харчування у закладі;

дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

організація харчування дітей пільгових категорій;

ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

проходження медичних оглядів працівниками;

Старшою медсестрою Понич Юлією Василівною розроблені «Заходи щодо зміцнення та збереження здоров’я дітей на 2020 рік, виконання яких вплинуло на стан захворюваності дітей в закладі. По хворобі пропущено 10 календарних днів.

В СДНЗ створені умови для повноцінного харчування дітей. Харчоблок оснащений необхідним технологічним та електричним обладнанням, промаркованим інвентарем. Працівники дотримуються Інструкції щодо організації харчування в ДНЗ.

Протягом року батьки доукомплектували посуд для всіх вікових груп, на харчоблоці поміняли тумбу з умивальником. За бюджетні кошти встановили витяжну систему. Спонсори подарувати бойлер для приміщення для миття посуду. за бюджетні кошти придбано м’ясорубку.

Зроблено ремонт в коморі та поміняні вікна за бюджетні кошти, зроблені отмостки біля комори.

Проте для харчоблоку потрібна картоплечистка.

Стан організації харчування в СДНЗ розглядався на виробничій нараді №3.

У літній період з 10.30 до11.00 для всіх груп включено другий сніданок у вигляді соків.

Адміністративно-господарська робота СДНЗ в 2020/2021 н.р. буде спрямована на безперебійне функціонування водо-тепло-електро енергетичних систем, економію енергоносіїв, забезпечення санітарно – гігієнічних умов перебування дітей в СДНЗ, належну організацію харчування дітей та створення повноцінного розвивального середовища для дітей, з урахуванням специфіки СДНЗ, кошторису. Колектив дотримується виконання законодавчих і нормативних документів щодо безпечних умов праці, навчання та відпочинку, попередження виробничого травматизму і нещасним випадкам з вихованцями та працівниками. Всі працівники забезпечені посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці, на робочому місці. Питання профілактики травматизму, збереження життя та здоров’я дітей виносилися на виробничу нараду №2 «Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму», консультації для батьків «Як говорити з дитиною про КОВІД -19» - старша медсестра, проводились «Тиждень безпеки дітей», «Тиждень пожежної безпеки», «Тиждень права», в санбюлетні висвітлювалися теми «Запобігання поширення ГРВІ, в тому числі грипу», «Захворювання які можна попередити шляхом вакцинації», «Сім порад для захисту від корона вірусної інфекції» та інші.

Враховуючи проведену роботу, по виконанню плану, педагогічний колектив ставить завдання на 2020/2021 навчальний рік:

1. Формування комунікативної компетенції дітей через дидактичну гру.

2.Пріоритетні напрямки фізичного виховання в умовах сьогодення.

3.Виховання духовно – моральних якостей патріотичної свідомості дошкільнят у процесі ознайомлення з природою рідного краю.


 • Мова навчання в СДНЗ № 37 для дітей з вадами мови - українська
 • Наявність вакантних посад: станом на 01.09.2020 року в СдНЗ № 37 ваканцій педагогічних працівників та технічного персоналу немає.
 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата: Заклад не надає додаткових освітніх платних послуг, але на базі СДНЗ № 37 працює гурток "Образотворче мистецтво"


HAT