Прозорість та інформаційність закладу

Освітня програма спеціального закладу дошкільної освіти № 37 для дітей з вадами мови на 2020/2021 навчальний рік

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №37

ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВИ,

що знаходиться в комунальній власності

територіальної громади м. Чернівців СДНЗ № 37

Провулок Шпитальний, буд.11, м. Чернівці, 58022,

тел. (0372)53-01-31,ел.

пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">zdo37cv@gmail.com, сайт:http://dnz37.org.ua

код ЄДРПОУ №22845258

 

«СХВАЛЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ»

рішенням педагогічної ради директор СДНЗ № 37

від 28 серпня 2020р. ______ І.М.Михайлюк

протокол №1

 

 

 

Освітня програма

спеціального закладу

дошкільної освіти № 37

для дітей з вадами мови

на 2020/2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чернівці 2020

Зміст

 

Вступ.

 

Розділ І.  Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання       (набуті компетентності)

 

Розділ ІІ.   Форми організації освітнього процесу.

 

Розділ ІІІ.  Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

 

 

Додатки:

План роботи закладу «Спеціальний дошкільний навчальний заклад №37 для дітей з вадами мови» (додаток № 1)

 

Режим роботи закладу дошкільної освіти (додаток № 2);

 

Режими роботи груп (додаток № 3)

 

План роботи Консультативного центру (додаток № 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма СЗДО розроблена розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 615 від 22.05.2012 року, та інструктивно-методичними рекомендаціями «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (лист МОН України від 28.02.2013 № 1/9-152)

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

 • форми організації освітнього процесу;

 • систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

Зміст освітньої програми передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 • корекційно – відновлювальну роботу з дітьми з вадами мовлення;

 • виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Згідно з рішенням педагогічної ради СДНЗ № 37 (протокол № 1 від 28.08.2020 року) освітній процес у закладі здійснюється за наступними програмами:

1. Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» (оновлена 2020 року);

2. Програма фізичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» авт. М. Єфименко;

3. Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»;

4. Програмно методичний комплекс «Корекційне навчання розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку» авт. Ю.В.Рібцун.

5.Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико- фонематичним недорозвитком мовлення» авт.Ю.В.Рібцун.

6. Програмно методичний комплекс «Корекційне навчання розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку» авт. Трофименко Л.І.

7. Комплексна программа дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»

8. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».

9. Програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина».

10. Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості». (з дітьми середнього та старшого дошкільного віку).

Пріоритетними напрямами роботи СДНЗ № 37 є корекційно – відновлювальна робота з дітьми з вадами мовлення.

Основними формами організованої освітньої діяльності дошкільників є щоденні інтегровані заняття: логопедичні, підгрупові, предметні заняття, індивідуально-групові заняття різної пізнавальної та продуктивної спрямованості залежно від віку дітей; гурткова робота, організовані ігри різних видів, спостереження, прогулянки, дослідно-експериментальна, художньо-продуктивна, театралізована діяльність, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, свята та розваги, дозвілля, робота гуртка. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням їх бажань та інтересів, віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до завдань освітнього процесу.

Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується як у першу, так і у другу половину дня.

В розклад занять для дітей з особливими освітніми потребами враховано години корекційних занять, які проводять спеціаліалісти відповідно до рекомендацій ІРЦ.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, вищезазначених освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2020-2021 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

старшого
(від 5 до 
6 (7) років)

(від 2 до 3

років)

(від 3 до 4

років)

(від 4 до 5

років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

 3

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину

1,4

3,5

5,3

8,3

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Навчальне навантаження: тривалість проведення занять  спеціально організованих форм освітнього процесу, що відповідають віковим можливостям вихованців згідно із санітарним законодавством.

Тривалість одного заняття:

- від 2 до 3 років – до 10 хвилин;

- від 3 до 4 років – не більше 15 хвилин;

- від 4 до 5 років – 20 хвилин;

у групі старшого віку – 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня у першій молодшій та середній групах не перевищує двох, у старшій – трьох організованих навчальних занять. У середині та наприкінці занять, що потребують високого інтелектуального напруження чи статичної пози дітей, проводяться фізкультурні хвилинки.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин.

Заняття з розвитку мовлення проводяться фронтально учителями логопедами 2 рази на тиждень (понеділок, четвер) Такі заняття поєднуються та чергуються із заняттями з музичного виховання та фізкультури.

Реалізації освітньої програми сприяє проведення інтегрованих занять. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно віку дітей).

Зміст освітнього процесу в закладі у 2020-2021 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

 

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

 

Передбачає:

доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

Мовлення дитини

Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

 

ІІ. Форми організації освітнього процесу

      З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2020-2021 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

·        фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

·        підгрупові (6-8 дошкільнят);

·        індивідуально-групові (2-3 дошкільнят);

·        індивідуальні (1 дошкільник).

У залежності від основних завдань освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного (гуманітарного) напряму  у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

 • заняття із засвоєння дітьми нових знань;

 • заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

 • комплексні.

         З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть інтегровані заняття у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу. Види інтегрованих занять:

 • з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань;

 • соціально-природознавчої тематики;

 • з пріоритетом логіко-математичних завдань;

 • заняття художнього циклу.

           Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

  Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

  Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

 • ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі беконтакні, театралізовані тощо, відповідно до епідеміологічних вимог в умовах карантину);

 • спостереження;

 • пошуково-дослідницька діяльність

 • самостійна художня діяльність тощо.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

 • ранкової гімнастики;

 • гімнастики пробудження;

 • занять фізичною культурою;

 • рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

 • загартування;

 • фізкультурних хвилинок під час занять;

 • фізкультурних пауз між заняттями;

 • фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

 • оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із ясельної групи.

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

 • ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

 • дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

 • рухливі та спортивні ігри;

 • процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

 • цільові прогулянки;

 • продуктивні види діяльності;

 • конструкторські та творчі ігри;

 • пошуково-дослідницька діяльність;

 • організація трудової діяльності;

 • літературні розваги, конкурси малюнків;

 • змагання, різноманітні конкурси.

      З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання, надання психолого-педагогічноїдопомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї у СДНЗ організовано роботу Консультативного центру.

Основні форми діяльності Консультативного центру:

- організація заочного дистанційного консультування через Телеграм канал «МовоЗнайко», ЗУММ, Фейсбук, через Вайбер, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту закладу дошкільної освіти.

Консультативний центр здійснює  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;

 • психологічної готовності до навчання у школі;

 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

 • організації ігрової діяльності;    

 • організації харчування дітей вдома;

 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;

 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

 

Розділ ІІІ.  Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Внутрішня система змісту якості освіти:

 

1. Стратегія/політика змісту якості освіту (Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти спеціального закладу дошкільної освіти №37 для дітей дошкільного віку);

 

2. Процедури забезпечення якості освіти;

 

3. Оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання:

 

 • здобувачів освіти;

 

 • педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних працівників;

 

 • управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти.

 

5. Забезпечення наявності:

 

 • необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

 

 • інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

 

6. Створення в закладі освіти:

 

 • універсального дизайну;

 

 • розумного пристосування.

 

7. Інші процедури та заходи, визначені спеціальними законами чи документами закладу освіти.


 • Мова навчання в СДНЗ № 37 для дітей з вадами мови - українська
 • Наявність вакантних посад: станом на 01.09.2020 року в СдНЗ № 37 ваканцій педагогічних працівників та технічного персоналу немає.
 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата: Заклад не надає додаткових освітніх платних послуг, але на базі СДНЗ № 37 працює гурток "Образотворче мистецтво"


HAT