Прозорість та інформаційність закладу

Результати моніторингу якості освіти.

Звіт роботи учителів – логопедів за 2019/2020 навчальний рік

 

I. Діагностична робота

Протягом навчального року було обстежено 39 дітей та сформовано 4 групи компенсуючого типу.

На початок 2019-2020 н.р.

Загальна кількість обстежених дітей

39 дітей

ЗНМ I р

7 дітей

ЗНМ IIр

8 дітей

ЗНМ IIIр

17 дітей

ЗМР

5 дітей

Ринолалія

1 дитина

Заїкання

1 дитина

З них :

 

Старший вік

Середній вік

Ранній вік

Група КП

Всього

ЗНМ I р

2

1

2

2

7

ЗНМ II р

3

1

3

1

8

ЗМР

 

 

2

3

5

Ринолалія

1

 

 

 

1

Заїкання

 

1

 

 

1

Всього

14

11

7

7

39

 

II. На кінець навчального року було обстежено 40 дітей з наступним станом мовлення:

 

Загальна кількість обстежених дітей

40

ЗНМ I р

6

ЗНМ II р

2

ЗНМ III р

15

ЗМР

6

Заїкання

1

ФФНМ

3

Дислалія

3

Мовлення в нормі

4

 

 

III.

З них:

 

Старший вік

Середній вік

Ранній вік

Група КП

Всього

ЗНМ I р

1

1

2

2

6

ЗНМ II р

-

-

2

-

2

ЗНМ III р

5

8

2

-

15

ЗМР

-

-

1

5

6

Заїкання

-

1

-

-

1

ФФНМ

2

1

-

-

3

Дислалія

2

-

-

1

3

Мовлення в нормі

4

-

-

-

4

Всього

14

11

7

8

40

 

 

IV. Корекційна робота

 

Протягом навчального 2019-2020 р. діти були охоплені фронтальними, підгруповими та індивідуальними корекційними заняттями.

На кінець навчального року прослідковується позитивна динаміка корекцій мовлення дітей.

Учителі- логопеди старшої групи – Статнік В.П., Шевчук Г.О.,Михайлюк І.М.:

З 14 дітей старшої групи виправлені вади мовлення у 4-ьох дітей , покращене у 10-тьох дітей .

Учитель-логопед середньої групи- Шевчук Г.О.:

У 11 дітей середньої групи мовлення значно покращилось.

Учитель-логопед ясельної групи та групи КП - Михайлюк І.М.:

У 7 дітей ясельної групи та у 8 дітей групи КП мовлення покращилось .

 

V. Консультативно-просвітницька робота :

5.1.Протягом навчального року учителі-логопеди дошкільного закладу проводили консультації для педагогів:

  • «Розвиток графомоторних навичок у дітей» (учитель-логопед Михайлюк І.М.)

  • «Профілактика дисграфії у дітей дошкільного віку»(учитель-логопед Шевчук Г.О.)

  • «Розвиток комунікативних навичок засобами декоративно-прикладного мистецтва»( учитель-логопед Статнік В.П.)

  • «Тілесно-орієнтовані методики роботи з дітьми з особливимипотребами» ( Статнік В.П.)


  • Мова навчання в СДНЗ № 37 для дітей з вадами мови - українська
  • Наявність вакантних посад: станом на 01.09.2020 року в СдНЗ № 37 ваканцій педагогічних працівників та технічного персоналу немає.
  • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата: Заклад не надає додаткових освітніх платних послуг, але на базі СДНЗ № 37 працює гурток "Образотворче мистецтво"


HAT