Прозорість та інформаційність закладу

Матеріально - технічне забезпечення закладу освіти згідно з ліцензійними умовами.

Найменування примiщень навчально-виховного призначення i майданчикiв (вiдповiдно до нормативiв матерiально-технiчного забезпечення та санiтарно-гiгiєнiчних вимог)

Кiлькiсть примiщень, майданчикiв (одиниць)

Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрiв)

Власнi, в оперативному управлiннi, наймi/ орендi примiщення, майданчики

Приміщення навчально-виховного призначення

       7

4.7.кв.м

власні

Майданчиків

       4

13.3 кв.м

власні


  • Мова навчання в СДНЗ № 37 для дітей з вадами мови - українська
  • Наявність вакантних посад: станом на 01.09.2020 року в СдНЗ № 37 ваканцій педагогічних працівників та технічного персоналу немає.
  • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплата: Заклад не надає додаткових освітніх платних послуг, але на базі СДНЗ № 37 працює гурток "Образотворче мистецтво"


HAT