Протидія булінгу

Порядок подання заяви

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)та відповідальність осіб, причетних до

булінгу(відповідно до Закону України «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

1. У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

2. Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.

3. Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення: - якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять системний характер, то директор освітнього закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та службу у справах дітей; - якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою.

4. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

 5. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.  

 

 

Порядок подання (з дотриманням конфіденційності) заяви

про випадки булінгу (цькування) (відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

1.  Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.  На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

3.  Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та

створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її  засідання.

4.  До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому      числі    психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

HAT