Презентація діяльності спеціального дошкільного навчального закладу №37 для дітей з вадами мови управління освіти Чернівецької міської ради за період 2012-2016 років

  ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ                                                       

1слайд

 

Виступ завідуючої Статнік Валентини Петрівни

Дата проведення –  14 лютого 2017 року

Час проведення – 10.30

 

 

 

Шановні члени комісії, гості,

шановні колеги,

представники батьківської громади!

           Дозвольте мені сьогодні ознайомити вас з  діяльністю навчального закладу  за останні 5 років.  Презентація буде супроводжуватися слайдами,  всі матеріали презентації будуть розміщені на офіційному сайті нашого закладу.

2слайд   Чернівецький спеціальний дошкільний навчальний заклад №37 для дітей з вадами мови   функціонує у пристосованому приміщенні, побудованому в 1924  році. З 1950-х років до 1983 року в цьому приміщенні функціонували дитячі ясла з цілодобовим перебуванням дітей.  Як заклад компенсуючого типу відкрито з липня 1983 року на підставі:

3 слайд

- рішення облвиконкому від 18 травня 1983р. №16,

- наказу міського управління освіти від 03 червня 1983 року №62/71,

 наказу відділу народної освіти Першотравневого району м.Чернівці від 30.06.1983 року № 64. 

         Засновником дошкільного закладу є Чернівецька міська рада, яка через уповноважений нею орган – управління освіти Чернівецької міської ради, здійснює фінансування ДНЗ згідно кошторису, затвердженого управлінням освіти: його матеріально – технічне забезпечення, харчування та медичне обслуговування.

4 слайд               Юридична адреса закладу, адреса сайту та електронної пошти

                                   58022,  Україна

                             м.Чернівці

                            пров. Шпитальний, 11                             

                             телефон:  (0372) 53-01-31

                             e-mail: sadok37mova@gmail.com

                                   cайт: http://dnz37.org.ua

                                 Мова навчання й виховання : українська.    

5 слайд          Режим роботи закладу:     

З 8.00 до 18.30, мобільна група з 7.30 до 19.30,

група короткотривалового перебування з  9.00 до 13.00.

Вихідні: субота, неділя, святкові.

 6 слайд    Освітня діяльність дошкільного навчального закладу регламентується нормативно-правовими та нормативно-організаційними (установчими) документами.

           Нормативно-правове забезпечення діяльності дошкільного закладу здійснюється у  відповідності до державних документів, а саме:

 Основні документи  

 • Конституції України;
 • Конвенції про права дитини (схвалена генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1989р.);
  • Законами України:

                  - «Про освіту»;

                  - «Про дошкільну освіту»;

                  - «Про охорону дитинства»;

                  - «Про мови в Україні»;

                        - «Про захист персональних даних»

                        -Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

                     - Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 • Положення про дошкільний навчальний заклад (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р, № 305);
 • Санітарного регламенту для  дошкільних навчальних закладів  2016 року.
 • Інструкції  з організації харчування в дошкільних навчальних закладах;
 • Примірного  положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178;
 • Наказу МОН України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів».

7 слайд  Установчими документами, що забезпечують нормативно-організаційну діяльність  СДНЗ, є:

 • Статут закладу;
 • Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 • Колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом;
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку  дошкільного навчального закладу;
 • Програма та план модернізації та розвитку дошкільного навчального закладу на 2017 -2022 роки; 
 •  Річний план роботи дошкільного навчального закладу на поточний рік;
 • Акт  готовності до нового навчального року, 2016 року;
 • Штатний розпис дошкільного навчального закладу;  
 • Тарифікаційний список педагогічних працівників дошкільного навчального закладу;
 • Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, 2008 року;
 • Свідоцтва про атестацію, 2008 року;
 • Свідоцтво на право власності на нерухоме майнодошкільного навчального закладу, 2007 року;
 • Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою.

8 слайд  Приорітетним напрямком діяльності педагогічного колективу  є корекційно-реабілітаційній процес, який має на меті допомогти дошкільникам, чий мовленнєвий розвиток недостатній або проходить із затримкою.

 9 слайдПротягом останніх років робота СДНЗ активізувалася. Організовуються різноманітні форми роботи з підви­щення ефективності освітнього процесу:  підбір інноваційних технологій, заохочення педагогів до саморозвитку; впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу з дітьми, педагогами, батьками та громадськістю;

10слайд поновлено навчально-матеріальну базу; проведено низку навчально- методичних занять з педагогами, помічниками вихователів; залучення батьківського ресурсу для досягнення максимального результату з виправлення мовленнєвих порушень.

 11слайд      Адмі­ністрація і колектив на засіданні педагогічної ради  №1 цього навчального року(протокол №1 від 31.08.2016 року) прийняли важливе рішення про перехід закладу з ре­жиму функціону­вання в режим розвитку.

З метою  здійснення об’єктивної оцінки реалізації єдиної державної  політики в галузі дошкільної освіти, визначення ефективності роботи  дошкільної установи, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей дошкільного навчального закладу та ступеню їх реалізації, членами робочої групи (за наказом від 05.09.2016р. №70)  у  наступному складі:

                     голова  комісії:  Статнік В.П. - завідуюча СДНЗ;

                   члени:  Шупарська Н.О.     - вихователь-методист;

 Зазубек В.В.    - завгосп;

 Понич Ю.В.   - сестра медична старша;

                                                            Самойленко Ж.І.          – екс-голова  ПК;

Дорогова Е.Г.       - практичний психолог;

Шевчук Г.О.          - вчитель-логопед;

Захарчук Л.С.          - помічник вихователя;

Пентелейчук С.М. - голова батьківського комітету.

було проведено SWOT- аналіз  діяльності дошкільного навчального закладу.

12 слайд   До уваги бралися результати діяльності за останні 5 років, опрацьовувалася документація дошкільного закладу, проводилися співбесіди з педагогічним та обслуговуючим персоналом, батьками .

           Проведений проблемно-діагнос­тичний  або SWOT-аналіз стану та можливостей СДНЗ показує, що в освітньому закладі є необхідні умови для здійснення тривалого перспективного розвитку.

            На підставі досліджень, зведених довідок складено Програму модернізації та розвитку СДНЗ та План реалізації програми, які розглянуто колективом та  затверджено на виробничій нарадіу грудні  поточного навчального року.

13 слайд    Головна мета Програми:                                                                                  

     Створити протя­гом 2017-2022 років динамічну модель cпеціального дошкільного навчального закладу для дітей з вадами мовлення, який буде мати високий соціально-педагогічний престиж у місті.

14  слайд  Прийом дітей до спеціального дошкільного закладу здійснюється керівником на підставі наступних документів:

-висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

-путівки управління освіти Чернівецької міської ради;

-медичної картки про стан здоров'я дитини;

 -свідоцтва про народження дитини; заяви батьків.

 

          Проектна потужність дошкільного закладу розрахована на 26 місць, виховується 54 дитини. З них 9 дітей - у групі короткотривалого перебування.

         В установі функціонують 4 вікові групи, які комплектуються дітьми з різними мовленнєвими вадами.

 15слайд     Аналіз щоденного відвідування дітьми СДНЗ засвідчив, що протягом останніх  трьох років  показник відвідування складає понад 70%.

                                         Соціальний паспорт СДНЗ №37                                                

Роки

2014

2015

2016

Мережа груп

4

4

4

Кількість дітей

49

50

54

Діти із малозабез-печених сімей

1

2

-

Діти – інваліди

3

2

1

Діти зі статусом чорнобильця

1

-

-

Діти із багатодітних сімей

9

10

9

Діти, батьки яких перебували в зоні АТО

1

2

3

Діти – родин переселенців із територій зони АТО

-

-

-

  16слайдКомплектування педагогічними кадрами дошкільного навчального закладу  регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами, відповідно до штатного розпису.    Очолюю СДНЗ з 1999 року.

 Стаж педагогічної роботи - 27 років;

 стаж роботи на керівній посаді – 17 років.

Освіта базова вища:

-Бельцький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна), 1990рік;

- Київський національний педагогічний університет ім.. М.Драгоманова за спеціальністю «Дефектологія» та отримала кваліфікацію «Логопед дошкільних та шкільних установ», 2012рік

  17 слайд     В закладі працює 27   працівників, із них -  15  педагогів- у тому числі: 1 в декретній відпустці, 1 сумісник; 12 працівників обслуговуючого персоналу-  у тому числі: 3 у декретній відпустці.

 18СЛАЙД          За освітнім рівнем .

                           - 12 педагогів з вищою освітою.

                           За кваліфікаційним рівнем- 9 педагогів - «спеціалісти вищої категорії»,

                            2-«спец 1 катег», 1- спец 2 катег., 3-«спеціалісти».

                            За педагогічним стажем:

                            1  педагог  має стаж  роботи  до 5 років;

                            від 5до 10- 2 педагогів; 

                            від 10 до 20 років – 3 педагоги;

                            9 педагогів мають стаж  понад  20 років

6 педагогів є членами Асоціації працівників дошкільної освіти України.

19СЛАЙД       Аналіз плинності кадрів  СДНЗ протягом трьох навчальних років незначний :

                   ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Навчальний рік

Прийнято на

постійне місце

Звільнено

2014-2015

            1

                 -

2015-2016

            1

                 -

2016-2017

            1 (сумісн)

                2

 

 

 

 

 

 

 

    20СЛАЙД  ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ПЕРСОНАЛ

 

Навчальний рік

Прийнято

Звільнено

2014-2015

     1

                2   

2015-2016

     1

                1

2016-2017

                -

                1

 

21 слайд  

Умови перебування дітей в СДНЗ

         Територія закладу становить 1377 кв. м. Загальна площа закладу 320 м. кв.,  площа приміщень, яка використовується для дітей -   179 м.кв.  На території розташовано   3 ігрових  та спортивний майданчики, відповідне обладнання,  павільйон, альтанка, вимощені сучасні  тротуарні доріжки ( за бюджетні кошти),   фонтан.

        Матеріально-технічна  база  дошкільного  закладу  включає  будівлю, господарську   споруду,  земельну  ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші  матеріальні цінності. Вимоги  до  матеріально-технічної  бази  дошкільного  закладу  визначаються  відповідними будівельними, санітарно-технічними нормами.

       Будівля СДНЗ обладнана централізованою системою водопостачання та водовідведення, теплопостачання. Замінені силами спонсорів водопровідні труби, сантехніка у 2010 році, каналізаційна система у 2011-2012 н.р..  Гаряче водопостачання харчоблоку, пральні та умивальників груп забезпечено від 2-х бойлерів, які придбані спонсорами протягом 2006 та 2012  років.   У 2016 році перед опалювальним періодом встановлено за бюджетні кошти лічильник тепла.

22 слайд    Садочок має 2 входи:  1 – основний та 1 – запасний. Два поверхи установи відведені для груп та кабінетів.  За останні 5 років зроблено ремонти всіх приміщень в яких перебувають  діти. В кольоровій гаммі під час ремонту  використані теплі та спокійні тони. Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, коридорів  є однією із складових  розвитку естетичних почуттів та  ставлення до оточуючого.

 23 слайд   Створенню  ландшафтного  дизайну території  передує  творча, багатопланова  робота  всього  колективу  дитячого  закладу  із  залученням вихованців,  батьків, спонсорів.  На території багато зелених насаджень, квітників,  які постійно доглянуті, оновлюються й милують око як наших вихованців, працівників, так і гостей. Облаштовано  альпійські клумби-гірки.

24слайд    Креативно оформлено  кутки («куток усамітнення», куток для зустрічі з друзями) . Відведено місце для городу, саду, які доглядаються дітьми. 

25 слайд   Зручне розташування обладнання на майданчиках створює умови для проведення загартовуючих процедур,  ранкової гімнастики, фізкультурних занять, організації рухливих ігор, спортивних свят, змагань та естафет.

 26 слайд     На майданчиках встановлено конструкції для лазання, велотренажер. В минулому році батьки спільно з будівельниками організували в подарунок гірку, реконструювали машину на майданчику ясельної групи.

  Фізкультурне обладнання відповідає санітарно – гігієнічним вимогам та нормам безпеки.  Двічі на рік комісія оглядає обладнання та складаються відповідні акти огляду .     27 слайд  

           Павільйон облаштовано так, щоб діти мали можливість і творчо займатися, і рухатися, і грати в сюжетно-рольові ігри. Це спортивна зона, «Школа», творча зона, зона самостійної діяльності.

 28 слайд    Щороку,  до  початку  літнього  оздоровлення,  обладнання  групових і спортивного майданчиків ремонтується і фарбується силами батьків та працівників. Щорічно в пісочниці завозиться свіжий   пісок.   Коричневу фарбу для дерев’яної частини фасаду  в цьому році, а в минулому році більшу частину фарби для обладнання на майданчиках отримали від управління освіти.

 29 слайд  На 0-вому (або цокольному) поверсі розташовані харчоблок з електроплитою, холодильниками придбаними за бюджетні кошти; пральня з сучасними машинами-автоматами та праскою придбаними також за бюджетні кошти; кабінет завгоспа; господарські приміщення (комора для зберігання продуктів та овочевий склад).

           Вагома допомога у вирішенні матеріальних проблем надається спонсорами та  частково батьківською громадськістю.

          Впродовж останніх 5 років в більшості за рахунок спонсорів:

  -відремонтовано санітарно-побутові приміщення з заміною сантехніки;

- в групах, в кабінетах спеціалістів  замінено методичні та дитячі меблі;

-вхідні та міжкімнатні  двері;

-у всіх групах  встановлено металопластикові вікна та балконні двері за   період 2011-2015  років;

-капітально відремонтовано дах господарської будівлі та павільйону, 2015рік;

30 слайд   Медичний кабінет із сучасним ремонтом,  новими меблями, медичним столиком, ростоміром, вагою, придбаними спонсорами та батьками. В  2016році за бюджетні кошти придбано холодильник.

 31 слайд  Методична робота в СДНЗ здійснюється у відповідності  до  державних директивних документів про освіту, що регламентують і визначають основні напрями та зміст навчально-виховної роботи з дітьми

 (Закон України «Про дошкільну освіту»;

 Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція);

Положення про дошкільний навчальний заклад

«Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»  (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010р. № 1070) та   річного плану роботи ДНЗ. 

       У СДНЗ облаштований окремий методичний куточок, який відповідно оснащений.

Одним із напрямів модернізації сучасної дошкільної освіти є впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес, тому останні роки робота міського управління освіти, адміністрації, профспілкового комітету та батьківської громади була спрямована на  забезпечення дошкільного закладу необхідною кількістю технічних засобів. В поточному навчальному році придбано за бюджетні кошти новий комп’ютер та принтер. Комп’ютер та принтер 2004 року розміщені в кабінеті завгоспа.  Один з ноутбуків - це подарунок міської профспілки (2016 рік) за належне оформлення профспілкового кутка та ведення документації.  Інший у 2013  році придбано за батьківські кошти.

  Всі технічні засоби знаходяться у вільному доступі для педагогів.

           Важливо відмітити, що використання комп’ютерних технологій дало можливість розширити творчі здібності педагогів, посилити зацікавленість  в самоосвіті,  що позитивно впливає на виховання, навчання, розвиток та корекцію мовлення дошкільнят.

      У закладі щорічно педагогами здійснюється підписка фахових видань. На 2017 рік підписано на суму понад 3 тис гр..

32 слайд   Коридори оформлені сучасними стендами: «Права дитини», «Символи України», «Наші здобутки», батьківськими кутками. В цьому році облаштовано стенди «Вас вітає СДНЗ», «Медичний вісник», «Шляхами подвигу і слави», «Логопед і  Я». Кошти на стенди виділила профспілка управління освіти.

      Документація  працівників всіх категорій  оформлена згідно з   номенклатурою справ, яка сформована у відповідності до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012р. №1059 ; переглянута та перезатверджена документація у січні 2016 року.

33слайд     Педагогічні працівники закладу  подбали про наповнюваність предметно-розвивальних зон обладнанням, посібниками та іграшками відповідно до  вимогзаконодавчих документів :

Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 11. 09. 2002 р. № 509;

-методичних рекомендацій від 17. 03. 2006 р. № 1/9 – 153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

- додатка до листа МОН України від 18.07. 2008 р. № 1/9 – 470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі».

         Розвивальне середовище  постійно оновлюється та модифікується для зручності у використанні дітьми, особливо дітьми групи короткотривалого перебування. Вихователі трансформують оснащення центрів розвитку: ігрового, самостійно-художньої діяльності, літературно-театрального, пошуково-дослідницького,  корекційного тощо. В ДНЗ створені оптимальні умови для пізнавального розвитку дітей всіх вікових груп.

        Створені  осередки пізнавальної активності,  які наповнені різноманітними  матеріалами для закріплення, удосконалення набутих  знань, сенсорно-пізнавального розвитку, корекційно-розвивального напрямку: балансир, безкаркасне крісло. Демонстраційний та роздавальний матеріал для занять структуровано за розділами програми та тематичними циклами навчально-виховного процесу. Створена картотека дидактичних матеріалів, картотека рекомендованих сайтів та інтернет-посилань.

34слайд   Педагогічний колектив закладу працює над подальшим вдосконаленням навчально-методичного забезпечення :

-нетрадиційні посібники, іграшки;     

       -пісочниця в логопед. каб;

-різні види театрів;

-корекційні посібники: сенсорний м’яч, еспандери;

        -навушники

      Виготовлено ряд посібників нетрадиційного змісту: кінезіологічні тренажери (бізіборди), для дрібної моторики, вправ для артикуляційного апарату, розвитку мовного дихання, пісочної терапії, біоенергопластики,

35 слайд  Чарівне коло»,  «Поляна завдань», «Сухий дощ», тренажеридля графо-моторики, мнемотехніка.

  Придбаностудентами Буковинського медичного університету та батьками корекційно-розвиваючі посібники-іграшки такі як:геоборди, абак, математичні ваги.

36слайд  Музична зала пристосована, але  оформлена згідно з вимогами сьогодення: наявні мікрометодкабінет, технічні засоби (музичний центр, звичайний телевізор) фортепіано, дитячі музичні інструменти, компакт-диски із записами класичних музичних творів, сучасними творами для дітей, набір портретів композиторів, демонстраційних матеріалів . Необхідним технічним засобом, на мою думку, є плазмовий телевізор, якого в нас немає ще на даний час.  Виготовлено новий посібник « Музичний будинок», серію роздаткового матеріалу для розвитку музичного слуху, різноманітні саморобні музичні інструменти за системою Карла Орфа,  сучасні шапочки для таночків, музичних ігор, ігор-драматизації,  підібрано логоритмічні вправи для кожної вікової групи.

     Костюмерну доповнено сучасними костюмами тролів, смішариків, капустини, м м –денсів, сніговика, гусениць тощо.

37слайд    Для  фізичного виховання дошкільнят вихователі вільно користуються атрибутами та посібниками, які зібрані в окремо відведеному приміщенні. В наявності є традиційне обладнання та м’ячі-фітболи, великі м’ячі-масажери, більбоке. В залі розміщена спортивна стінка подарована спонсорами.

38слайд   Для загартовуючих процедур  кожна вікова група забезпечена доріжками здоров’я, для літньо-оздоровчого періоду гідро іграшками, хлюпальними басейнами, функціонує реконструйований власними силами фонтан.

 39слайд   Мовленнєвий розвиток - найважливіша умова повноцінного розвитку дітей. Для корекції мовленнєвих недоліків, збагачення і удосконалення мовлення  створено сприятливе мовне середовище, яке забезпечує  інтереси,  потреби та розвиток дітей.

         В роботі  з дітьми вчителі-логопеди використовують«Програмно-методичні комплекси «Корекційна робота мовлення дітей п’ятого року життя»-авт. Рібцун Ю.В та - Програмно методичний комплекс Л. І. Трофименко «Корекційне навчання з  розвитку мовлення дітей ереднього дошкільного віку із ЗНМ».      Кабінет вчителів-логопедів в цьому році переобладнано для зручності.  Виділено наступні  зони:      -зона консультативної роботи;

 -зона організаційно-плануючої діяльності;  -зона діагностики та логопедичної корекції

   40слайд  Тут розташовані столи для діагностики та індивідуальної корекції дітей. Зона обладнана шафами з дидактичними матеріалами, розвиваючими іграшками та іграми, спеціально підібраними з урахуванням вікових особливостей дітей, а також у відповідності з напрямами корекційно-розвиваючої роботи, яка включає і масаж дрібних м’язів рук- су-джок масажерами. Ця зона сприяє  концентрації уваги дітей.

      Зона корекції звуковимови обладнана настінними дзеркалами, методичними посібниками, необхідними при автоматизації і диференціації поставлених звуків.

 41слайд  Зона ігрової терапії або арт-терапевтична майстерня.  Мета  роботи арт-терапевтичної майстерні - створення ефективних умов для психологічного супроводу освітнього процесу, організації сюжетних занять, збереження психічного здоров'я вихованців. Нові види театру дуже цікаві дітям: ляльки-маріонетки, ложкотеатр, театр-тупотушок, рукавичковий,  пальчиковий, бі-ба-бо.  

       В логопедичному кабінеті оновлено та систематизовано матеріали, у тому числі зроблені своїми руками, разом з батьками: дидактичні ігри, бізіборди; ілюстративний матеріал  за  напрямками роботи вчителів-логопедів: для обстеження та діагностики, розвитку дрібної моторики,  артикуляційної гімнастики,  розвитку мовного дихання,  постановки звуків,  автоматизації, диференціації звуків.

 42 слайд   Мета корекційних  кутків груп - продовжувати логопедичну корекцію з дітьми за зошитами взаємозв’язку вихователів з вчителем-логопедом та для творчо –самостійної діяльності.  Кутки наповнені матеріалами за напрямами роботи  логопедів та  нетрадиційними: прищепки, скрепки, пінцети, ґудзики, графо-моторні тренажери.Підібрано дидактичні матеріали  в папці  «Веселі рухи та слова роблять з мовленням дива».

 43слайд    Для організації харчування дітей в кожній групі облаштовані  кухонні куточки, зручні шафи для зберігання посуду. В цьому році батьки  замінили  посуд на новий.  Столи сервіруються відповідно до вимог щодо виховання  культурно-гігієнічних навичок: дошкільні групи використовують скатерки, ясельна -серветки.  Діти старшої групи їдять виделками другу страву, привчаються  користуватися ножем, чергують по їдальні. 

          Меблі  у середній та старшій групах замінені, а в ясельній групі для комфорту дітей маємо на меті придбати 4 трапецеєвидних столи. Стіл для роздачі їжі в  групі придбали батьки. Дитячі стільчики за останні 5 років замінено на 2-х групах батьками.

          Місця для сну обладнано в більшості двоярусними  ліжками. Подушки, матраци та ковдри дезінфікуються щорічно, в 2015 роціспонсорами придбано наматрацники.

                                        Робота з дітьми

 44слайд    Навчально-виховний процес в СДНЗ здійснюється відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України. Працюють педагоги за програмою «Дитина».

Щоденна кількість і послідовність занять з вихованцями  визначається орієнтовним розкладом, враховуючи вікові, індивідуальні особливості  дошкільників та корекційну направленість з дотриманням  санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. Інваріативна частина змісту освітньої діяльності дошкільного закладу забезпечується на засадах освітніх ліній, визначених Базовим компонентом.

         На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти найбільшої ваги набула потреба пошуку нових форм виховання і навчання, які б сприяли особистісному зростанню дошкільника.

              Особистісно-орієнтована модель освіти передбачає наближення до реального життя, тому зміст педагогічної роботи в ДНЗ набуває чіткого особистісного спрямування, відображає реальні життєві проблеми, адресується дитині. Форми організації дітей переходять з занять на освітні ситуації,  навчання через розвагу (едьютейнмент), навчання у грі. Колектив закладу, розуміючи важливість цілісного підходу до розвитку особистості в дошкільному віці, ставить в центр своєї роботи дитину з її індивідуальними здібностями, можливостями та  мовленнєвими проблемами.   Кожна хвилина перебування в дитячому садку – насичена і корисна. Через гру, індивідуальний підхід до своїх вихованців, співпрацю з батьками, під час організованої діяльності, прогулянок, свят та розваг педагоги забезпечують загальний  розвиток дитини, прагнуть, щоб малятам було затишно та весело.

45 слайд    Протягом двох тижнів на початку навчального року досвідчені вчителі-логопеди Шевчук Г.О., Тарасова Н.М., Колибняк А.Д. здійснюють діагностику дітей, визначають проблеми та складають індивідуальний план роботи на кожну дитину.  

                Впродовж навчального року педагогами проводиться освітня і корекційно-розвивальна робота  в процесі організованої навчальноїкорекційної, ігрової, самостійноїтаіндивідуальної діяльності з дошкільниками.  Дуже важлива співпраця усього колективу закладу.

46 слайд    Показники виправлення мовлення висвітлені в таблиці. Показник з 2012 року підвищився на 10%.

47слайд    Зважаючи на те, що розвивальний ефект середовища залежить не стільки від умов, скільки від характеру мовленнєвого спілкування, педагоги велику  увагу приділяють різноманітним формам організації мовленнєвої діяльності дітей: проведення різних видів, типів мовленнєвих занять (фронтальних, підгрупових, індивідуальних, бінарних з логоритміки, комплексних, інтегрованих. Використовуються різноманітні методи та прийоми:  інсценування,  розучування потішок, ігри-драматизації, дидактичні ігри, розповіді педагогів з ілюстрованим матеріалом,розучування віршів за допомогою моделювання (прийоми мнемотехніки), складання загадок, описів, рольове програвання, метод «мікрофону», «подорожі»,  бесіди, читання, ярмарки.

48слайд   Доцільним в плані розвитку мовлення, творчого розповідання є використання педагогами казкотерапії. Обігрування казок через драматизацію, різні види театрів допомагає в корекційній роботі з дітьми, підтримує інтерес до навчальної діяльності, допомагає набувати навичок і вмінь будувати речення, послідовно висловлювати свою думку, дотримуватися логічних зв'язків між окремими висловлюваннями. Також в дітей збагачується словник, розвиваються творчі здібності, виникають позитивні емоції. Педагоги складають авторські казки, віршики, потішки.( вих. Коркоза С.М.), пісні( муз керівник Гаврилюк Р.Д.). Практичний психолог Корчак І.П.  видала авторську казку «Зустріч з дитинством» у збірнику « Чарівна сила казки».

49слайд     Широко використовуються педагогами різні види театру.  Так в січні цього року пройшов Батьківський тиждень в рамках Відкритої освіти. «Попурі казок» з впровадженням елементів сімейного театру.

 50слайд   З метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я працівники психологічної служби беруть активну участь в організації і плануванні навчально-виховного процесу закладу. Як правило, плани роботи практичних психологів складено у контексті нормативно-правових документів з дошкільної галузі, методичних рекомендацій психологічної служби вищого рівня та обов’язково враховується специфіка роботи та завдання, що стоять перед колективом дошкільного закладу.

      Наказом по СДНЗ практичних психологів закріплено за відповідними групами.  У цьому навчальному році на групі раннього віку  Дорогова Ельвіра Геннадіївна сприяє створенню умов для ефективної адаптації новоприбулих дітей, узгоджує між батьками і вихователями питання модифікації відповідних умов для дотримання єдиного підходу до виховання дітей в сім’ї і дошкільному закладі. Нею упорядковано матеріали на допомогу батькам дітей-новачків «Поради практичного психолога батькам». Ситуативні поради висвітлюються в буклетниці, а найбільш актуальні на сайті установи.

       Ельвіра Геннадіївна виявляє і обстежує вихованців, які потребують психолого-педагогічної корекції особистісної та інтелектуальної сфери.  Фахівець включається в будь-яку проблемну ситуацію, допомагаючи дитині вийти з неї якомога успішніше.   

      Корчак Ірина Петрівна проводить обстеження, діагностику дітей старшої групи, консультує батьків з питань готовності дітей до школи.  Матеріали консультацій  висвітлені на  сайті закладу.

Таким чином, робота, що проводиться в дошкільному закладі по забезпеченню соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу має практичну значущість та результативність.

51 слайд     Ранкова гімнастика, гімнастика пробудження покращує  настрій дітей, знімає залишки гальмування в корі півкуль головного мозку і налаштовує дитячий організм на активну та продуктивну діяльність. Ранкова гімнастика проводиться під музику та без музичного супроводу, в теплу пору року- на вулиці.

   В дошкільному закладі створена дієва, адаптована до потреб та умов роботи система, спрямована на збереження здоров’я та фізичний розвиток дітей, яка передбачає різнопланову діяльність дітей протягом дня з урахуванням їх потреб та вподобань, відповідно до пори року, віку, стану їхнього здоров'я, оскільки розвиток рухової сфери у дітей є одним з пріоритетних напрямків в корекції мовлення.  

 Старшою медсестрою Понич Юлією Василівною розроблені Заходи  щодо зміцнення та збереження здоров’я дітей на 2017 рік.

  52слайд      Заняття з фізичної культури проводяться і в залі, і в групах, виходячи з умов закладу. В цьому році окремі педагоги відновили заняття за  методикою М.Єфименка. Вихователь Журба Н.С.отримала  сертифікат пройшовши курс на  семінарі М.Єфименка в січні цого року.

53слайд    Фізкультурно-спортивні свята в нашому закладі є однією з форм активного відпочинку дітей та дорослих. Вони включають різноманітні види фізичних вправ в поєднанні з елементами драматизації, вікторин, конкурсів та атракціонів. В ході проведення передбачені сюрпризні моменти, показові виступи вихованців, підбиття підсумків, вручення подарунків, призів. Це налаштовує вихованців на активну віддачу, підносить їх настрій та емоційний стан.  У зв’язку з відсутністю в дитячому закладі інструктора з фізичного виховання всі фізкультурно-спортивні  заходи  проводяться педагогами. 

54слайд    «День здоров'я» - це день відпочинку, день ігор, розваг. Проведення цього заходу сприяє оздоровленню дітей, формує потреби вихованців у щоденних заняттях фізкультурою, оптимізує рухову підготовленість дошкільників.  Під час «Днів здоров’я» спеціально організовуються заняття з розвитку рухової активності, плануються та проводяться пізнавальні заняття, метою яких є формування звички до здорового способу життя,  формування свідомого відношення дитини до свого здоров'я, вміння зберегти його. Під час спеціально організованих валеологічних занять діти  знайомляться із будовою і роботою окремих органів і систем організму, з правилами особистої гігієни та безпеки,  технікою чищення зубів, яку їм демонструють студенти- стоматологи Буковинського державного медичного університету.

55слайд      Народна мудрість каже «Без минулого немає майбутнього». Тому важливим аспектом роботи педагогів є національно – патріотичне виховання дошкільнят. Педколектив дитячої установи розуміє важливість  даного питання в навчально – виховному процесі і постійно працює над формуванням особистості дитини через засвоєння нею суспільно – історичного досвіду свого народу, вміння активно застосовувати в практичному житті набуті знання.

    Вихователі в  доступній формі ознайомлюють дітей із звичаями, традиціями та обрядами своїх предків, виховують любов до рідного краю, рідної мови, Батьківщини під час тематичних тижнів  «Мій рідний край», «Подорож  рідним краєм». Так з дітками ясельної групи був проведений вечір розваг потішок, забавлянок, колискових. (Вихователі Шупарська Н.О.,Сепік Т.Є.), освітніх ситуацій «Подорож за чарівним клубочком», вих. Сопіт Т.В.

56слайд На кожній віковій групі оформлено відповідні осередки, в наявності наочно – дидактичне забезпечення, що сприяє формуванню естетичного смаку дітей, їх національної свідомості. Придбано  методично-програмову літературу рекомендовану Міністерством освіти на науки України.

  Використовуючи метод проектів, колективом опрацьовано на педраді тему    « Формування знань дітей дошкільного віку з національно- патріотичного виховання».    В рамках  заходів з  національно-патріотичного виховання відбулися:

 • консультація «Дошкільнятам про державні символи»;
 • семінар Сопіт Т.В. «Подорож рідним краєм»;
 •  виставка «Сімейна пелюсточка»;
 • зустріч з поетесою Станіславою Солонар;
 •  авторська фотовиставка «Мальовничі куточки  України» змінилася на виставку до 85-річчя поета М.Ткача « А на тому боці де живе Марічка»- автором якої є я.
 •    щорічні екскурсії в парк ім.Т.Г.Шевченка на покладання квітів до пам’ятника загиблим  воїнам;
 • збір посилок та  малюнків в зону АТО, зустрічі з учасниками АТО та інші

 57 слайд  Важливим напрямом національного виховання є вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. З цією метою проводяться цикл Новорічно – Різдвяних свят, «Козацькі забави», «Великодній кошик», «Стрітення».

   58слайд      Розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля, збагачення уявлень вихованців  про живі організми, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи,  реалізується в дошкільному закладі  через різні види  освітніх ситуацій, пошуково-дослідницьку діяльність, спостереження, працю в природі, екскурсії, бесіди, в повсякденному житті. Так створена в старшій групі «Книга скарг природи», «Червона книга», організовувалися фотовиставки «Мій домашній улюбленець», «Ми помічники».  На вулиці діти підгодовують взимку птахів.

 Завдяки  календарям природи діти слідкують за перебігом пір року, днів тижня,  за сезонними змінами, погодними умовами.

     Активізуючи пізнавальну діяльність дітей через залучення вихованців до дослідів, педагоги дитячого садка розвивають в них спостережливість, логічне мислення, формують пізнавальний інтерес до природи.

 59 слайд  Посилення уваги до екологічного виховання дошкільників, якої вимагає Базовий компонент дошкільної освіти, спрямовує вихователів всіх вікових груп на пошук різноманітних форм ознайомлення дітей з природою.

Цільові прогулянки в природу організовуються  з пізнавальною та пізнавально-практичною метою - збирання ягід, плодів, насіння квітів,   листя дерев та кущів для організації ручної праці, самостійної художньої діяльності.

             Ця робота в цьому році активізувалася більше з початком знайомства з програмою Н.Гавриш «Дошкільнятам-освіта для сталого розвитку».  

Вихователь-методист Шупарська Н.О. відвідала семінар Наталії Гавриш, розробила основні заходи за програмою і продовжує роботу щодо впровадження її в навчально-виховний процес. Діти долучаються до збору макулатури під гаслом «Збережи дерево» та використаних батарейок : «Врятуємо життя їжачку».

60 слайд    Метою художньо-естетичного виховання є прищеплення дітям навичок в зображувальній діяльності, формування стійкого інтересу до образотворчих  занять,  розвитку самостійності, творчих проявів, виховання ініціативи, охайності, уваги та старанності.  Поряд з традиційними прийомами в зображувальній діяльності, вихователі  активно застосовують нетрадиційні техніки: малювання пальчиками, долонькою, зубною щіткою, штампування, малювання на мокрому папері, забризкування, техніка декупажу тощо. Адже дрібна моторика, графо моторні навички виробляються в дошкільному віці саме під час занять дітьми образотворчою діяльністю.

        У 2015/2016 н.р. особливу увагу колектив приділяв розвитку творчих здібностей дітей. Важливо в кожній дитині бачити окрім проблем в першу чергу її здібності, вподобання та творчі нахили. Дитина ще не встигла народитися, а в ній вже закладена велика сила таланту.

       Розвиток творчості  дитини напряму залежить від творчої особистості дошкільного працівника. Вихователь Коркоза С.М.- запроваджує мішані техніки з авторськими доповненнями. Відбулося ряд консультацій: вихователя-методиста Ніни Олександрівни «Впровадження методу проектів в освітньому процесі-шлях до оновлення змісту освіти», С.М.Коркози «Розвиток інтересу до експериментування фарбами», завідуючої  - «Сучасний вихователь-креативна особистість».

 Вихователь Глібіцька М.Г. провела консультацію «Ознайомлення дітей з творчістю художників ілюстраторів», Впродовж цих днів проходить «Тиждень творчості» ( виставка дитячих робіт,  музичний калейдоскоп, творчі прогулянки. Виставку посібників батьки-дітям продемонструємо в п’ятницю.

 61слайд    Педагоги допомагають дітям фантазувати, вигадувати і  втілювати плоди своєї уяви в поробках по образотворчому мистецтву, в музиці, мовленнєвій діяльності. Кожна дитина хоче прикрашати й пишатися красою створеною своїми руками. Це показало заняття « Маленькі дизайнери» вихователя  Журби Н.С.

 Робота керівника гуртка з образотворчої діяльності активізувала цей напрямок роботи наповнила освітній  зміст участю дитячих робіт в конкурсах малюнків: «Охорона праці очима дітей», «Банк майбутнього»,  «Діти про енергозбереження», участі в міських ярмарках  «Лялька мотанка на благодійність».

62 слайд   Музичне виховання в дошкільному  закладі здійснює музичний керівник Гаврилюк Р.Д.: активний, ініціативний, старанний та творчий педагог. Постійно вдосконалюючи свою професійну майстерність, під час музичних занять збагачує музичні враження та емоційну чуйність дітей до музики, поступово ускладнює прояви їх музичної активності, доречно використовує музично-ритмічний матеріал в індивідуальній роботі з дітьми, підтримує їх бажання приймати участь у ритмічних та танцювальних рухах, співах, грі на музичних та дидактично-музичних інструментах, інструментах виготовлених руками педагогів та дітей за системою Карла Орфа. Швидко опанувала методику логоритмічних занять.  Логоритміка стала звичним правилом на кожному музичному занятті та  провдиться, як заняття логопедів з музичним керівником. Використання музикотерапії, а саме: класичних та популярних музичних творів, драматизації казок,  організовує дітей, сприяє емоційному піднесенню.

63слайд   Традиційними є свята:  «Осені чарівний листочок»»,  Новорічне свято, «Фіалки для мами», «Прощавай, садок дитячий»- Веселка FM. Батьки є активними учасниками підготовки до свят та їх проведення. До кожного свята – нове оформлення  музичного залу, нові костюми з батьківською допомогою створюють різноманіття кожного заходу.

64слайд    Поряд з традиційними  в дошкільному закладі проводяться тематичні свята та розваги: «День Знань»,  присвячені Дню захисту дітей на якому діти отримують квитки на атракціони у парк ім..Т.Шевченка, День Незалежності. Також проводились «Свято бантика», інсценівки: «В Капустини-іменини.

 65слайд   Особливої уваги вихователі дитячого закладу приділяють збагаченню знань дітей про правила безпеки в побуті, на вулиці та під час організації трудової діяльності.

Робота  педагогів  орієнтована  на виконання  Базового  компоненту  дошкільної  освіти  в  Україні (нова редакція) щодо формування  у  дошкільників  активної  позиції  та  життєвої компетентності з безпечної поведінки.

 Формування  безпечних  навичок  життєдіяльності  у дітей відбувається  під  час  бесід,   інструкцій  перед  початком  будь - якої  діяльності,  спеціально організованих занять, розваг, «Тижнів безпеки життєдіяльності», «Тижня дорожнього руху», «Тижня пожежної безпеки», «Місячника з охорони праці». Практичною  спрямованістю  таких заходів  є виховання  у  дітей  почуття  свідомого  та  обов'язкового  виконання  у повсякденному житті встановлених правил і норм поведінки  безпеки життєдіяльності.

 Шляхом проведення тематичних занять, дидактичних ігор, спортивно-музичних розваг, програвання ситуацій, читання художніх творів, зустрічі з працівниками МНС, перегляду відео-фільмів, тематичних посібників, у вихованців закладу формуються навички безпечної поведінки.

          В  дошкільному  закладі  впорядковано  необхідний    наочний  та дидактичний матеріал  для  формування  та  закріплення  у  дітей  знань  про безпечну  поведінку, атрибути до ігор  «Водії, перехожі», «Пожежники».  Організовувався виїзд пожежної машини в заклад. Діти та працівники мали змогу ознайомитися з засобами пожежогасіння та спробувати вогнегасники в дії.

66слайд   Правове виховання  дітей в нашому закладі організоване за вимогами програми. Щороку відбуваються «Тижні правової освіти», розроблено план заходів з правового виховання дітей дошкільного віку.

          В рамках тижнів  на всіх вікових групах проводяться заходи згідно плану: Бесіда «Веселка наших прав», перегляд мультфільму «Гидке каченя», малювання «Квітка прав», бесіда про дітей з обмеженими можливостями «Почуй мене сердечком», запрошуються представники юстиції для бесід з дітьми.В 2016 році відбулася перевірка закладу  органами  юстиції. Зауважень до організації роботи з правового виховання дітей не було.

                                                 Робота з кадрами

 

67слайд    Управлінська діяльність дошкільним навчальним закладом здійснюється на засадах системного підходу, забезпечуючи демократичний стиль управління всіма ланками дошкільного закладу, в якому передбачається  участь  всього  колективу  в  управлінні  навчально-виховним процесом (адміністрація, профспілковий комітет,  робоча група,  творча група, лідери, ради).  Сьогодні стає популярним авторитетний стиль керування колективом. До цього наполегливо прагну.

           Важливою  функцією  управління  дошкільним  навчальним закладом  є  контроль.  Здійснення  контролю відбувається   у  вигляді  вивчення  документації,  перегляду  різних форм  навчально-виховної  роботи,  анкетування,  проведення  співбесід  з педагогами  тощо.  Напрями  контролю  відображені  у  річному  плані роботи дошкільного закладу.

   68 слайд    Контрольно-аналітична діяльность  завідуючої охоплює  всі  напрями  роботи   закладу:

 • Управлінська діяльність;
 • Методична робота;
 • Кадрова діяльність;
 • Медичне обслуговування дітей;
 • Організація харчування в дошкільному закладі;
 • Фізкультурно-оздоровча робота;
 • Навчально-виховна робота з дітьми;
 • Корекційно-реабілітаційна робота закладу;
 •  Робота з батьківською громадськістю;
 • Фінансово-господарська діяльність ДНЗ;
 • Використання енергоресурсів;
 • Охорона праці, пожежна безпека, безпека життєдіяльності;
 • Цивільна безпека;
 • Облік військовозобов’язаних та в умовах мобілізації;
 • Заходи протидії корупції.

           Програма модернізації та   розвитку спеціального дошкільного  навчального закладу на 5-річку  визначає  стратегічні  пріоритети  розвитку, організаційні шляхи їх реалізації, обґрунтовує ресурсні можливості дитячого закладу, спрямовує педагогів на формування базових духовно-ціннісних якостей особистості, підготовки сьогоднішніх педагогів працювати з сучасними дітьми та батьками.

            Основна  мета,  яку  ставить  перед  собою  колектив  СДНЗ  -  це створення оптимальних умов для максимального виправлення мовленнєвих проблем; забезпечення розвитку та саморозвитку дітей; формування толерантної, соціально-адаптованної особистості зі стійкою мотивацією до пізнання, поширення досвіду усвідомленого батьківства в родинах з позитивними установками у спілкуванні з дитиною.

        План роботи дошкільного  навчального закладу   відповідає  завданням  дошкільної освіти,  спирається  на  основні  принципи: законності, науковості, цілісності, логічності, перспективності, наступності, системності, з урахуванням досягнень і  проблем  в  роботі  за  попередні  навчальні  роки та змін які відбуваються в інформаційному суспільстві.

  Протягом 2012 - 2017р.р. колектив працював і продовжує працювати за перспективним планом:

69СЛАЙД                             Завдання на 2012/2013 н. р.

 • Продовжити роботу  з морально-етичного виховання дошкільнят. Формувати природодоцільну поведінку.
 • Визначити аспекти розвитку мовлення у дітей раннього віку, ширше використовувати інтерактивні технології  у процесі  розвитку мовлення дітей.

 

Завдання на 2013/2014 н. р.

 • Забезпечити збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей шляхом удосконалення рухової діяльності.
 • Створити  умови у групах дітей дошкільного віку  з урахуванням статевих розбіжностей, формувати гендерну ідентичність у вихованців.70 слайд  

Завдання на 2014/2015 н. р.

 • Використовувати сучасні підходи до навчання зв’язного мовлення дітей з ЗНМ  на принципах  наступності та взаємозв’язку між всіма учасниками взаємодії з дитиною.
 • Формувати патріотично налаштовану особистість через знайомство з народними традиціями та обрядами, розширення знань про Батьківщину.

Завдання на 2015 /2016 н. р.

 • Сучасні вимоги до формування граматичної будови мовлення у світлі вимог програми розвитку дитини
 • Творчий аспект в організації занять з малювання з дітьми дошкільного віку.

71 слайд                               Завдання на 2016 /2017 н. р.

 • Продовжити роботу із  національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку  шляхом упровадження освітнього проекту.

 ·Забезпечити корекцію мовлення дітей із ЗНМ та їхній гармонійний розвиток через музичне виховання.

 • Створити умови для подальшого розвитку СДНЗ як відкритого громадянського/сімейного інституту.  Розширювати контакти та партнерські відносини з батьками і громадою. Розпочати впровадження сімейного театру, як однієї з форм взаємодії з родинами вихованців.

72 слайд     У  2010 році створено власний сайт закладу, який став одним із перших сайтів серед ДНЗ міста та отримав 3-тє місце в обласному конкурсі. Сайт дошкільного закладу постійно вдосконалюється, осучаснюється, поповнюється новими матеріалами у рубриках: новини, вернісаж свят, фотогалерея. На  сайті представлено, консультації, поради, творчі напрацювання  педагогів  у рубриках на сторінках: керівника («Основне про проблеми розвитку мовлення у дітей до 7 років», «Портрет сучасного педагога дошкільного закладу» , вихователя-методиста  ( висвітлено «Правове виховання дошкільнят), вчителів-логопедів («Су-джок терапія в роботі з дітьми-логопатами», поради батькам), практичних психологів ( «Рекомендації щодо розвитку творчості дітей», «Чи готова дитина відвідувати садок») та багато інших тем та рубрик.

        Колектив СДНЗ  розвивається безперервно, самовдосконалюючись, знаходиться в  по­шуку, відборі, по­ширенні та обміні продуктивними психолого-педагогічними та корекційними технологі­ями.

   73слайд  Тому педагогічна діяльність не обмежувалася  річним планом, і було проведено  ряд заходів, які не заплановані в річному плані.    Такі як:

-  міні майстер-консультації: «Створення ситуації успіху для дітей», «Феномен вихованої безпорадності», «Створення свята для дітей щодня», «Реагувати на команди чи діяти самостійно»; (зміст консультацій висвітлений на нашій сторінці у Fecebook «Школа для батьків-дошкільнят»)

 -з метою формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі та попередження професійного вигорання педагогів  з вересня розпочато впровадження програми практичного психолога ДНЗ №28 м. Чернівців Ксьонзик Л.П. «Я+ТИ= МИ» (проведено 4 тренінгових заняття із 10.);

-ознайомилися з рекомендаціями К.Крутій  «Освітній простір в ДНЗ» ( Шупарська Н.О.); визначеннями  К.Крутій та Т.Грицишиної про STREAM-освіту дошкільнят;

        В час інформаційних технологій педагоги не повинні  очікувати проведення методичних заходів, а постійно бути в пошуку нового, цікавого і ділитися своїми знахідками з колективом.   Такі обговорення відбуваються двічі на місяць.

74 слайд   Про інноватику в освіті сьогодні багато і говорять і пишуть. Втім грамотно здійснити упровадження інновацій вдається не кожному. Освітні інновації - це вперше створені навчальні, виховні, управлінські системи, що покликані  удосконалити діяльність навчального закладу. Педагогічний колектив завжди у пошуку  альтернативних методик та інноваційних технологій.

        Щоб навчально-виховний процес в нашому закладі був достатньо наповнений інноваційними технологіями заради покращення результативності корекційно-відновлювальної роботи практичний психолог Дорогова Е.Г. провела семінар-практикум «Сучасні технології особистісно-розвивальної моделі виховання дітей».

          Обираємо ті технології, які допомагають вирішувати проблеми з мовленням. Найефективніші з них впроваджуємо в освітній та корекційні процеси:

Автор

Назва

Су-Джок масаж    

Карл Орф

  Елементарне творче музикування     

Н.В.Гавриш

Дошкільнятам- освіта для сталого розвитку

Л.Вознюк

    Графо-моторика            

М.Монтессорі

Лок-борди (бізіборди)  Кінезіологічні тренажери     

Шабутіни

Цілющий вплив музики        

 Біоенергопластика             

 ІКТ технології

Ю.Матюгін

  Ейдетика, мнемотехніка           

 1. 10. 

М.Єфименко

 Казкова фізкультура             

 1. 11. 

 

 SANDPLAY                

12.

 

 Балансир

13

К.Серебрянська

  Фітбол

 

 75слайд   На  семінарі-практикумі «Цілющий вплив музичних творів на здоров’я, настрій та психологічний стан людського організму» Статнік В.П., Гаврилюк Р.Д. використовували матеріали досліджень  Шабутіних,висвітлювали секрети лікувального впливу музики, терапевтичний ефект музикотерапії на різні захворювання, психологічний стан людини. 

        Одним з напрямів інноваційної діяльності педагогів є впровадження медіа-технологій в освітній процес, які застосовуються  для роботи з дітьми:   перегляду відеоматеріалів Н-ад: в рамках роботи з патріотичного виховання діти переглядали «Онлайн-подорож Україною», з безпеки життєдіяльності «Як себе поводити при виявленні незнайомого предмету», для виконання корекційних вправ, для переглядів фотослайдів дітьми. Використання медіатехнологій на практиці з дітьми робить процес пізнання яскравим, цікавим і таким, що надовго запам’ятовується.  Створено каталог рекомендованих сайтів  для перегляду з дітьми, для роботи з батьками.

76 слайд  Сучасне життя вимагає від педагогів освоєння комп’ютерної техніки. Зважаючи на це, важливим завданням дошкільного закладу   протягом останніх 2-х років є підвищення рівня Інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів з питань розвитку, навчання і виховання дітей, озброєння педагогів  практичними знаннями щодо використання комп’ютерної техніки та роботи на персональних комп’ютерах в якості користувачів. Для  проведення навчальних занять з комп`ютерної грамотності залучили батька вихованки ясельної групи Бушку С.В., вихователь-методист провела майстер-клас «Створення мультимедійної презентації».В рамках року англійської мови декілька членів колективу в режимі онлайн проходять курс навчання, також в річному плані на 2017 рік заплановані заняття з англійської  з мамою Тюєвої Соломії. У 2015 році мати Маленко Ольга Валеріївна провела навчальний цикл занять з правової освіти педагогів.

Для методичної роботи сьогодні використання комп'ютерних технологій широко застосовується педагогами в оформленні документів, інформаційних стендів, батьківських кутків, створення презентацій, участі в онлайн-вебінарах  тощо. 

77слайд Від особистості педагога, його психологічного почуття, педагогічної  спрямованості, бажання самовдосконалюватися, емоційного комфорту, у великій мірі, залежить його віддача на робочому місці,  взаємовідносини з дітьми та колегами.   Тому   практичний психолог Дорогова Е.Г.  вже другий рік поспіль веде «Школу психологічних знань» для помічників вихователів, вчитель-логопед Тарасова Н.М. постійно консультує  педагогів щодо специфіки роботи в нашому закладі.

        Педагоги закладу підвищують рівень теоретичних та практичних знань шляхом участі в міських методичних обєднаннях,  всеукраїнських семінарах, конкурсах, он-лайн вебінарах організованих Міністерством освіти і  науки України, фаховими видавництвами, науковцями та практиками: семінари «Актуальні проблеми раннього розвитку дитини»-К. Крутій, «Проектування-унікальна діяльність, що має початок і кінець», «Психологічний супровід дитини та сім’ї у стресовій ситуації» - О.Байєр, «Дитина замовляє розвиток!» С.Ладивір.

 78слайд       В 2014 році декілька членів колективу відвідали музей ікони  в Радомишлі, в 2016 році музей Ю.Федьковича в нашому місті та виставку випускників Вижницького коледжу у Вернісажі. Запропоновано профспілковому комітету в цьому році запровадити придбання квитків на вистави в драмтеатр ім. О.Кобилянської, концерти у Чернівецькій філармонії, щоб розширити можливість педагогів відвідувати театри, концерти. Відомий педагог--новатор Шалва Амонашвілі стверджує: "Життя перетворюватиметься не міцними знаннями людей, а їхніми уміннями творити прекрасне та прагнути до прекрасного". Отже, майбутнє людства відомий педагог пов’язує з категорією Краси.

79слайд    Методична робота під керівництвом вихователя-методиста Шупарської Н.О. за 2 роки роботи будувалася  на  принципах індивідуалізації,  диференціації та безперервності дошкільної освіти, сприяла розвитку творчості, ініціативи та була спрямована на підвищення якості освітнього процесу. Результатом такої продуктивної праці є те, що педагоги спрямовують свою діяльність на використання нетрадиційних форм та методів роботи, науково – методичної , педагогічної літератури, рекомендованої МОН України, а також  періодичних видань: журнали «Дошкільне виховання,», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Скарбничка вихователя ДНЗ»,  «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Дошкільний навчальний заклад», «Дефектолог», «Логопед ДНЗ». 

     Атестація педагогічних працівників дошкільного закладу проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010р. №930), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників».

            Атестація і курсова перепідготовка здійснюється згідно перспективного плану на 5-річний цикл. Щорічно атестацію проходять 20% від кількості педагогів дошкільного закладу. Старшою медичною сестроюДНЗ атестація була пройдена в 2014 році (І категорія).

В дошкільному закладі відпрацьована система роботи з атестації педкадрів, вона базується на засадах демократизму, відкритості, колегіальності, об’єктивного вивчення їх педагогічної діяльності.

80слайд     Протягом атестаційного періоду педагоги організовують відкриті перегляди,  приймають участь у різноманітних відкритих заходах:

- фестивалі відкритих занять;

- презентація досягнень педагога у оснащенні педагогічного процесу;

- виступи перед педагогами, батьками  на різних заходах;

          Результативність професійного росту педагогів висвітлюється через створення педагогічних та творчих портфоліо.  Представляють творчі звіти перед педагогічним колективом та на сайті закладу. Вихователь Сепік Т.Є. в рамках атестації в цьому році представила свої напрацювання з мнемотехніки, вихователь Сопіт Т.В. висвітлила матеріали з патріотичного виховання самих маленьких-3-х річних, а музичний керівник презентувала роботу за методикою Карла Орфа.

   81слайд      Колектив займає активну життєву позицію, систематично беручи участь у благодійних акціях:  «Великодні дзвони», «Допоможемо воїнам АТО», щорічна акція «Милосердя»,  «Допомога онкохворим дітям», відвідуємо  притулок для неповнолітніх.  Двічі приймали участь в акції «Зробимо Україну чистою». 

Свідченням  зростання   професійної   майстерності  є  участь педагогічного колективу  в  конкурсах, фестивалях, семінарах різного рівня та грамоти за окремі досягнення.

82слайд

      2012/2013навчальний рік:

     1.Конкурс малюнків в журналі: « Жирафа-рафа».

     2.Сертифікований семінар «Контроль та керівництво ДНЗ» м. Чернівці- Статнік В.П.

     3. Грамота управління освіти Чернівецької міської ради за 1 місце з оформлення інтернет-

     сайту серед СДНЗ.

  2013/2014навчальний рік:

      1.Грамота за 2 місце у Всеукраїнському конкурсі малюнків « Національний банк

           майбутнього»-  вихованка старшої групи Савкевич Дарья.

 2.Участь у конкурсі «Кращий методичний посібник», 2014 року».

2014/2015навчальний рік:

1. Сертифікат  за участь у 1-му Всесвітньому Конгресі Дитини 2014 «Ідентичність і сім`я » м. Київ(завідуюча СДНЗ Статнік В.П.).

2.Психологічний фестиваль для дітей та батьків м.Чернівці – практ психолог Корчак І.П.

 3. Всеукраїнський конкурс «Краще оформлення зовнішньої території ДНЗ»,  - 14 місце серед 100 кращих ДНЗ України у 3 місце в області, 2 місце в місті).

 4.Грамота управління освіти за 3 місце серед СДНЗ за результатами підготовки до 2014-2015 н.р.

 5.Фестиваль творчих ідей педагогів ДНЗ Чернівецької області- практ психолог Корчак І.П.

 6.Обласний конкурс на кращий сайт.(3 місце).

 7.Диплом  учасника Всеукраїнської акції «Педагогічна творчість – чарівний ключ дитячої творчості» за творчий доробок «Формування навичок мовленнєвої компетенції у дошкільному віці» ж. Розкажи онуку»  (педагогічний колектив),

8.Міський конкурс дитячого малюнку «Діти за енергозбереження»- 2 місце-Гривцова Вікторія.

9.Візитівка в журналі «Дошкільне виховання»№2, 2015року «Пізнаваймо Україну разом».

83слайд  

2015/2016н. рік

1. Диплом за перемогу у номінації «Інновації у навчально-виховному процесі в загальноосвітньому, дошкільному та позашкільному  навчальних закладах» на VІІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій (практичний психолог Корчак І.П.)

2.Диплом учасника II Міжнародного свята народного мистецтва «Українська витинанка» м. Могилів-Подільський- керівник гуртка Статнік А.А .

3. Сертифікат учасника Всеукраїнського  навчального семінару «Диференційна діагностика важких мовленнєвих порушень у дітей раннього та дошкільного віку» м.Киів.- Статнік В.П.

4.Сертифікат за участь у VІІ Міжнародному Форумі/ Фестивалі освітніх технологій «Перспектива» в рамках Міжнародного пілотного проекту «Освіта ХХІ сторіччя» (завідуюча СДНЗ Статнік В.П.) м.Чорноморськ. Отримані відповідні сертифікати  за тренінги: «Психологія управління», тренер Л.Бура; «Робота з обдарованими дітьми», тренер М.Федорець; «Фінансова освіта в школі» , тренер О.Часнікова.

5.Конкурс дитячого малюнка на тему «Охорона праці очима дітей», Марчук Софія.

6. Конкурс «Арт-багаж: педагогічні знахідки», організованого журналом  «Музичний керівник», 2016року- муз керівник Гаврилюк.

84слайд  

2016-2017н.рік

 1. Сертифікати інтерактивної школи творчого вчителя за участь у онлайн- вебінарі « Освіта дітей з особливими освітніми потребами»- завідуюча Статнік В.П., вихователь-методист Шупарська Н.О.

2. Презентація впровадження інновацій: «Авторська школа майстерності» на засіданні асоціації дошкільників України, завідуюча Статнік В.П.

      3. Всеукраїнський форум «Охорона праці у навчальному закладі» м. Хмельницький.

      4. Навчання з освітньої програми  Н Гавриш «Теорія і методика освіти для сталого розвитку

            в ДНЗ»  вихователь-методист  Шупарська Н.О.

       5.Авторський семінар М.Єфименка,-вихователь Журба Н.С., січень 2017р.

85слайд     У відповідності до статей 143-146 Кодексу законів про працю України, ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту» за успішне й сумлінне виконання посадових обов’язків, тривалу та бездоганну працю   застосовуються відповідного виду заохочення  педагогів та техперсоналу, нагородження подяками та грамотами різного рівня та занесення подяк у трудові книжки:

 Шевчук Г.О., вчитель-логопед, премія Ю.Федьковича, 2013 рік

Корчак І.П., практичний психолог, подяка обласної ради, 2015рік, до Дня психолога:

До Дня дошкілля:

-Зазубек В.В., завгосп, Подяка управління освіти Чернівецької міської ради, 2014 рік,.

-Гаврилюк Р.Д., музичний керівник, Грамота управління освіти Чернівецької міської ради, 2015 рік;

-Рус Г.Д., помічник вихователя, Подяка міського голови, 2015 рік

-Прокопюк Г.В., сторож, Подяка управління освіти Чернівецької міської ради, 2016р.

        Також всі працівники отримують преміювання з фонду економії заробітної плати відповідно до «Положення про преміювання та матеріальне заохочення   працівників СДНЗ» та щорічну винагороду педагогічним працівникам у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту».  За потребою та на ювілеї надається матеріальна допомога членам ПК.

86слайд 

                                          Робота з батьками

Девіз колективу в роботі з батьками:

                «Якщо ви готові максимум уваги надати своїй дитині, то ми зробимо все можливе»

        Значна увага в діяльності закладу відводиться роботі з родинами.  Слід  зазначити  результативність  та  дієвість  роботи педагогічного колективу  і батьківської громадськості  щодо забезпечення в дошкільному навчальному закладі належних  умов  для  навчання, виховання, розвитку  дітей, корекції мовленнєвих вад.

             Підходи до співпраці ДНЗ з сім’ями вихованців здійснюються за принципами, які я, як керівник донесла до батьків на батьківських зборах у вересні 2016 року в доповіді «Формування педагогічної культури батьків в умовах ДНЗ»:

                                                        А саме:

 • пріоритетності родинного виховання;
 • затвердження іх самоцінності;
 • особистого інтересу батьків до виховання та розвитку дітей;
 • бажання самовдосконалюватися;
 • довіри відносин;
 • орієнтації на інтереси, потреби і запити сім’ї;
 • диференційованого підходу  до роботи з батьками  (урахування  соціального статусу, педагогічної культури, відношення до виховання  дітей, освіченості).

       Застосування ІКТ-технологій в роботі з батьками, змінило їх пасивну позицію на активну, зацікавлену, що дозволило перейти на новий, більш високий рівень спілкування й взаємодії. Це:

- сторінки на сайті закладу « Батькам на допомогу. Тьюторський супровід дитини в сім’ї»,  у Facebook «Школа для батьків-дошкільнят».

 87слайд   Два роки практичний психолог Корчак І.П. вела «Батьківсько-дитячу групу»,  в цьому році запрацював «Клуб успішних батьків» (вечір з дитиною в ДНЗ) .

             Взаємодія  педагогів  дошкільного  навчального  закладу  з батьками дітей- це взаємна діяльність відповідальних дорослих, і розпочинається вона з моменту першої зустрічі, у рамках педагогічного супроводу періоду адаптації малюків.  Для  успішного  співробітництва  педагогів  із  батьками використовуються різноманітні форми взаємодії:

88слайд 

 • індивідуальні: анкети первинного опитування;
 •  бесіди та консультації батьків з метою вивчення  соціального статусу сімей для здійснення диференційованого підходу до роботи з родиною;
 •  діагностика, складання індивідуальних планів роботи з виправлення мовлення дітей;
 •  «Скринька батьківських запитань»;
 • наочно-письмові: фотовітрини, інформаційні стенди, буклетиця;
 • колективні: батьківські збори,    святкові ранки, спільні розваги,  дні відкритих дверей тощо;
 •  оперативна інформація  для батьків у «Медичному віснику»,   санбюлетні;
 • розробляються пам’ятки, рекомендації окремих спеціалістів «Логопедична служба», «Психологічна служба», «Медична служба»;

89слайд 

 • участь батьків  у святах та розвагах, зокрема: «Веселі козачата», , «Разом з татком», «Осінній  ярмарок».
 •   родинні спортивні свята «Мама, тато і Я – спортивна сім’я», « Малі олімпійські ігри» сприяють виявленню дитячої самостійності та ініціативи у виконанні рухових завдань, досягненню кращих результатів в умовах змагань, вихованню дружби, наполегливості, відповідальності, дисциплінованості та інших морально-вольових якостей; діти вчаться вигравати і програвати, розуміти: як від успіху кожного залежить перемога всієї команди. Спільні заходи сприяють включенню батьків в процес виховання, навчання, оснащення середовища;
 • участь  в оформленні  виставок «Сімейна пелюсточка», «Ярмарок»;
 • моделювання з паперу, природного  та покидькового  матеріалів;
 • зусиллями батьків  в рамках конкурсу «Дизайнерське рішення майданчиків» виготовлені нетрадиційні посібники;
 • запровадили таку форму роботи як «Сімейний театр».

90слайд     Діяльність консультативного центру забезпечує обстеження дітей, консультування батьків і дітей  за потребою та планом роботи на рік. Відповідальна за йього діяльність вчитель-логопед Шевчук Г.О.

   Змістовні консультації провели вихователь Сепік Т.Є. «З чого починається національно-патріотичне виховання дітей», вчитель-логопед Шевчук Г.О «Як навчити дитину правильно розмовляти», завідуюча «Проблеми розвитку мовлення у дітей, роль батьків у становленні мовленнєвих навичок» Дорогова Е.Г. «Іграшка в житті дитини», Корчак І.П. «Як забезпечити гармонійний емоційний розвиток дошкільників»,та ін.. План консультацій в центрі  затверджується керівником у вересні місяці на поточний навчальний рік.

 91слайд     Однією з форм роботи з батьками є робота батьківського комітету.

      Робота  комітету  здійснюється у відповідності до проблем дошкільного закладу  на поточний рік, вирішення питань з організації харчування.

      Завідуюча щорічно звітує  про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю.Грамотами відзначаються активні батьки, які організовують роботу з батьківською громадськістю, долучаються до вирішення  проблем закладу.

               Організація харчування, медичної роботи

92слайд   На належному рівні також організовано медичне обслуговування дошкільнят старшою медичною сестрою Понич Ю.В. На міському конкурсі медичних сестер (2010 році)  зайняла 2 місце. Головним завданням  є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в дошкільному закладі, проведення оздоровчо-профілактичної роботи та організація харчування дітей

        Харчування дітей в дошкільному закладі,  ведення документації з організації харчування  регламентується відповідними документами:

 Законом України «Про дитяче харчування»;

 Законом України «Про дошкільну освіту» ст. 35;

 Інструкцією з організації харчування у дошкільних навчальних закладах (затверджену спільним наказом МОЗ України, МОН України від 17.04.06 р. № 298/227 зі змінами від 26.02.2013 № 202/165);

Постановою Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  норм  харчування  у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591;

 Листом Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.06.07  р.  №  1/9-394  «Про здійснення  контролю  за  організацією  харчування  дітей  у  дошкільних навчальних закладах» та іншими нормативними документами.

 Основні принципи організації харчування в дошкільному закладі:

 • дотримання примірного перспективного меню;
 • технологічна  та  кулінарна  обробка  продуктів  та  страв,  що забезпечує їх смакові якості та збереження вихідної харчової цінності;
 • забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних  вимог  до  стану  харчоблоку,  продуктів  харчування,   зберігання, приготування та роздачі страв;
 • організація харчування на групах.

        В СДНЗ створені умови для повноцінного   харчування дітей. Харчоблок оснащений необхідним технологічним  та електричним   обладнанням, промаркованим інвентарем. Працівники дотримуються Інструкції щодо організації харчування в дошкільних навчальних закладах.

   Про  роботу кухаря свідчать результати перевірокДержпроспоживслужби у м.Чернівцях: за минулі роки  порушень санітарного стану  харчоблоку, порушень відповідності нормам калорійності страв, випадків отруєнь та спалахів кишкових інфекцій не зафіксовано.

 93 слайд  Страви кухарями  готуються відповідно до картотеки, без порушень технології приготування їжі.

         Протягом року за допомогою батьків доукомплектовано посуд  для всіх вікових груп, для харчоблоку придбано дрібний  інвентар, пошиті нові чехли на розділочні дошки.

          В дошкільному закладі організовано централізоване систематичне постачання продуктів харчування. Завгоспом Зазубек В.В. налагоджено роботу з подання заявок на продукти харчування, зберігання та дотримання термінів їх реалізації. 

         Працівники  харчоблоку забезпечені   інструкціями з охорони праці.

 Овочесховище оснащене стелажами, овочі зберігаються відповідно до вимог, приміщення овочесховища щоденно провітрюється та прибирається, санітарно обробляється перед осінньо-зимовим періодом.

          Питання організації харчування розглядаються на зборах  колективу, виносяться на батьківські збори, засідання ради по харчуванню, висвітлюються  в батьківських куточках.

94слайд   Медичний кабінет дитячої установи обладнано згідно вимог чинного законодавства, в наявності  необхідні медичні препарати, препарати першої медичної допомоги. Аптечки першої допомоги є на ясельній групі та на харчоблоці.

      Профілактичні щеплення здійснюються   відповідно до чинних документів.

Наказу МОНу України № 959 від 16.09.11. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні».

       Оскільки в закладі мала кількість дітей і діти з особливими потребами, щеплення здійснюють в дитячій поліклініці у присутності батьків.

         Щороку дітей всіх вікових груп оглядають лікарі-спеціалісти міської дитячої поліклініки. Результати обстежень фіксуються в картці дитини. Антропометричний огляд проводиться  раз на квартал дошкільних груп, ясельної раз на місяць. Складається листок здоров’я. Питання санітарно – просвітницької роботи обговорюються на виробничих нарадах, висвітлюються на стендах  для батьків. Ведеться медико – педагогічний контроль фізкультурних занять. 

                                                                                                                                                                                                                  

            В період підвищеної  захворюваності в місті на  грип, ГРВІ, інфекційні захворювання  в установі посилюється увага щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

95слайд   Відповідно до чинних документів з охорони праці

  ст. 13 розділу III  Закону України  «Про  охорону  праці» від  21.11.2002 року №229-ІV, «Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці  учасників  навчально-виховного процесу в закладах освіти» (наказ МОН України від 01.08.2001 року №563), «Інструкції  по  організації  охорони  життя  і  здоров'я  дітей  в  дошкільних навчальних  закладах»  (наказ  МОН  України  від  28.10.2008  року  №  985), «Типових правил пожежної безпеки, «Положення  про розробку  інструкцій  з  охорони  праці» (в наявності),  затвердженого  наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9»,

в дошкільному закладі проводиться робота з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, цивільного захисту. Установа забезпечена необхідними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, знаками, освітлюється евакуаційний вихід. Для безпеки життєдіяльності двірник забезпечений світловідображувальним желетом, біля всіх електроприладів є діелектричні килимки, вогнегасники, виготовлено знак «Обережно слизько».

       У всіх приміщеннях ДНЗ враховані вимоги пожежної безпеки.   Є інформаційний стенд з планом – схемою евакуаційного виходу. Пожежний щиток знаходиться на вулиці, який оснащений всім необхідним приладдям, ємністю з піском, новою кошмою.Колектив дотримується виконання законодавчих і нормативних документів щодо безпечних умов праці, навчання та відпочинку, попередження виробничого травматизму і нещасним випадкам з вихованцями та працівниками. Діяльність  працівників  навчального  закладу  регламентується   посадовими  інструкціями та інструкціями  з  охорони  праці, які  розроблено у відповідності до чинного законодавства.

Розроблені інструкції проведення екскурсій, організації робіт в кутку живої природи, на городі, під час організованої діяльності.

  Щороку  питаня охорони праці  та  безпеки  життєдіяльності розглядається на виробничій нараді. 

Для  попередження  нещасних  випадків  під  час  навчального  процесу  та  у побуті, адміністрацією  розроблені комплексні заходи з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчального процесу, профілактики випадків пожежі, побутового  травматизму,  забезпечення  виконання  санітарно-гігієнічних  норм.

        Проводяться двічі на рік навчання з евакуації дітей. Всі працівники мали змогу спробувати користуватися вогнегасником перед їх перезарядкою, згідно термінів.  Для  батьків  розроблено  консультації,  рекомендації, поради, ширми.

 96слайд    Шановне товариство

          Ще Льюїс Керролл говорив: Потрібно бігти, щоб залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, потрібно бігти в 2 рази швидше»…. Люди, які сподіваються тільки на старий багаж і не цікавляться новітніми технологіями, програють. Не розвиваючись, не міняючись, педагог не може йти в ногу з сучасним поколінням.     

         Наслідком інформаційного суспільства кожен з нас відчуває пришвидшення темпу життя.

         Сучасний педагог повинен вміти орієнтуватися в потоці інформації, ефективно планувати свій час, раціонально та бережно його використовувати.  Керівник також повинен мати час на самовдосконалення, а ми часто відчуваємо стан хронічного цейтноту. Вивчивши цю проблему   у жовтні 2016 року я проведена консультацію  «ТМ  в роботі педагога».  Оскільки вміння керувати своїм часом, використовувати сприятливі моменти ( кайроси)- це шлях до професійного та особистісного успіху.

А успіх- це потужний стимул безперервного навчання, саморозвитку, самовдосконалення, без чого не може відбутися педагог інформаційного суспільства.

          Суспільний  рейтинг дошкільного закладу, попит батьків щодо влаштування дитини в ДНЗ складається: з конкурентоспроможності по наданню якісних освітніх послуг та логопедичної корекції, оптимальної матеріально-технічної бази, яка вирішується з мінімальним залученням батьківських коштів, участі  спонсорів у частковому поповненні матеріальної бази, затишного комфортного середовища в закладі;позитивного психологічного мікроклімату, доглянутих майданчиків,   оформлення ландшафту території, дотримання необхідного температурного режиму протягом року, низького рівня захворюваності, бажання дітьми відвідувати заклад, тісного контакту з батьками, різноманітність форм роботи з родинами, робота Консультативного центру в закладі, грамотне консультування кожного, хто звертається до спеціалістів,  позитивного образу всього  педагогічного колективу. Всі вищезазначені аспекти присутні в нашому закладі.Але у нас є і  проблеми, які потребують вирішення:

         Залишаються невирішеними питання придбання спеціального обладнання для корекції мовлення. Є потреба в сучасному телевізорі та проекторі. Для дітей середньої групи потрібен павільйон. Для збереження тепла вікна коридорів, кабінетів медсестри та завідуючої потребують заміни. Очікуємо кошти на встановлення снігозатримуючих конструкцій на даху.

           Ми пишаємося тим, що затверджена Програма розвитку та модернізації закладу бере курс на формування Центру продуктивних технологій дошкільної  корекційної освіти для дітей з вадами мовлення в межах міста.   

        З нагоди сьогоднішнього свята завершу словами Віссаріона Белінського «Знаряддям та посередником виховання має бути любов, а метою виховання- людяність. Нехай кожну нашу дію сповнює любов і повертається сторицею від тих, кому ми її даруємо».     

  

          Дякую за увагу.          

                   

HAT