ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2016/2017 навчальний рік

  1. 1.Формування єдиних уявлень про національно - патріотичне виховання дітей дошкільного віку  методом освітнього проекту.
  2. 2.Використання музичного виховання як одного із засобів корекції мовлення дітей з ЗНМ та  впливу на гармонійний розвиток дитини.
  3. 3.Забезпечити подальший розвиток ДНЗ як відкри­того грома­дян­сь­кого/сімейного інституту. Розши­рювати контакти та партнерські від­носини з батьками та громадою. Впровадження  сімейного театру, як однієї з форм взаємодії ДНЗ з батьками.

 

                     Основні завдання на літньо - оздоровчий період 2017 року

 

1. Створення комфортних і корисних умов для повноцінного розвитку дітей  

   та корекційно-відновлювального процесу .

  2. Формування у дітей ціннісного ставлення до здоров’я та мотивацій щодо     

     здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

3.Забезпечити умови для  розкриття творчого потенціалу дітей, шляхом  

  достатнього матеріального, методичного та комунікативного життєвого  

  простору .

HAT