Документи для ліцензії

 


Статут спеціального дошкільного навчального закладу №37 для дітей з вадами мови, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Чернівців 


ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Інформація про кадрове забезпечення комунального спеціального закладу   дошкільної освіти № 37 для дітей з вадами мови

Працівники закладу освіти

Необхідно

( осіб)

Фактично (осіб)

Відсоток потреби

Працiвники, усього

25 

25

 

Педагогічні працівники, усього

13 

13

 

Педагогічні працівники усього, у тому числі ті що: мають відповідну освіту

13

13

 

Працюють у   закладі освіти за сумісництвом

-

-

 

Медичні працівники ( у разі наявності) усього

 1

1

 

У тому числі ті, що мають відповідну освіту

1

1

 

 

Інформація щодо умов доступності комунального спеціального закладу дошкільної освіти №37 для дітей з вадами мови для навчання (виховання) осіб з особливими освітніми потребами.

 Проїзд на інвалідному візку на територію закладу можливий. Встановлено дзвінок, який доступний для людей з особливими потребами щодо повідомлення про їх перебування на території закладу.

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються (виховуються) у комунальному спеціальному закладі дошкільної освіти №37 для дітей з вадами мови м.Чернівців

Зміст

Група раннього віку

Дошкільні групи

Ліцензований обсяг

10

33

Фактична кількість

10

35

 

 

Вiдомостi про кiлькiснi та якiснi показники матерiально-технiчного забезпечення освiтньої дiяльностi у сферi дошкiльної освiти

Найменування примiщень навчально-виховного призначення i майданчикiв (вiдповiдно до нормативiв матерiально-технiчного забезпечення та санiтарно-гiгiєнiчних вимог)

Кiлькiсть примiщень, майданчикiв (одиниць)

Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрiв)

Власнi, в оперативному управлiннi, наймi/ орендi примiщення, майданчики

Приміщення навчально-виховного призначення

       7

4.7.кв.м

власні

Майданчиків

       4

13.3 кв.м

власні

 

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти

Інформація про програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності комунального спеціального закладу дошкільної освіти № 37   для дітей з вадами мови управління освіти Чернівецької міської ради

Найменування програм та навчально-методичних посібників, які використовуються

 

 

Наявність (так/ні)

Ким затверджено (схвалено)

Рік затвердження (схвалення)

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

так

МОН України (лист МОН України від  09.11.2015р.№1\11-16163)

2016р.

Методичні рекомендації до Освітньої програми «Дитина» для дітей від 2 до 7 років

так

МОН України

Вчена рада Київського університету ім. Б. Грінченка

2016р.

 

Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція)

так

МОН молоді та спорту України

(Наказ від  22.05.2012р.№ 615)

2012р.

Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільної освіти «Україна – моя Батьківщина»

так

МОН України

Лист ІІТЗО

від 25.03.2016.

№ 2.1/12-Г-85

2016р.

Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» М.М.Єфименко

так

Лист ІІТЗО від 11.06.2014 № 14.1/12-Г-869

 

Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»

так

Лист ІІТЗО від 31.03.2014 № 14.1/12-Г-501

2014р.

Програмно – методичний комплекс Ю.В.Рібцун «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико – фонематичним недорозвитком мовлення

так

МОН, молоді та спорту України

від 05.12.2012 №1/11-18798

2012р.

Програмно - методичний комплекс Трофименко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»

так

МОН, молоді та спорту України

від 05.12.2012 №1/11-18794

2012р.

Програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»

так

МОН, молоді та спорту України (лист ІІТЗО від 25. 05. 2012 р. № Г-106)

2013р.

Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»

так

Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359)

2014р.

Безмежний світ гри з LEGO.Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації

так

Лист ІІТЗО від 28.12.2015 №2.1/12-Г-150

2015р.

Калейдоскоп інформаційно - ігрової творчості дітей ( з коректурними таблицями)

так

Луганська вчена рада протокол № 1 від 231.08.2012

2015р.

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»

так

Міністерства освіти і науки від 04.04.2013 № 1/11-6544

2013р.

Богуш А.М., Маліновська Н.В. «Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку»

так

МОН України (Наказ від 20.07.2015р.№ 777)

2015

 

HAT